Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zduńskowolscy policjancji z profilaktyką w szkołach

Funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich oraz dzielnicowi kontynuują spotkania z dziećmi i młodzieżą. Lekcje z policjantami stają się okazją do zaczerpnięcia wiedzy o czyhających na młodego człowieka zagrożeniach.

Tym razem policjanci spotkali się z uczniami Publicznego Gimnazjum Nr 3 oraz uczniami Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zduńskiej Woli. Z przeprowadzonej prelekcji uczniowie dowiedzieli się między innymi jak unikać zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym korzystaniem z Internetu oraz jakie zachowania są w sieci zabronione. Funkcjonariusze przypomnieli też o zagrożeniach związanych z cyberprzemocą, polegającą na prześladowaniu, zastraszaniu, nękaniu czy wyśmiewaniu innych za pomocą m.in. portali społecznościowych.