Kierowco - parkuj z głową! - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Kierowco - parkuj z głową!

13 marca funkcjonariusze zduńskowolskiej drogówki prowadzili działania ukierunkowane na ujawnianie kierujących, którzy zaparkowali swój pojazd niezgodnie z przepisami. Nieprawidłowe zatrzymanie i postój powodują utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych oraz mogą być przyczyną powstawania zdarzeń drogowych. Pamiętajmy, że brak wolnego miejsca na parkingu nie uprawnia nas do parkowania w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli przypominają, że zgodnie z artykułem 46 ustawy prawo o ruchu drogowym „zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia”. Kierowca nie może też zapominać o tym, że pozostawiając swój pojazd na drodze, musi go ustawić jak najbliżej krawędzi jezdni oraz równolegle do niej. Musi także pamiętać o stosowaniu się do znaków, które zabraniają parkowania na wyznaczonym odcinku oraz o zakazie parkowania na wjeździe i wyjeździe z bramy, garażu lub parkingu.

Kierowcy łamiący przepisy związane z zatrzymywaniem i postojem pojazdu muszą liczyć się z mandatem karnym lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. W przypadku niestosowania się do znaków zakazu zatrzymywania się oraz zakazu postoju, kierowca może otrzymać mandat w wysokości 100 zł. Mandat w takiej samej wysokości otrzyma kierowca, który zaparkuje na chodniku i nie pozostawi minimum 1,5 metra przejścia dla pieszych.

Natomiast za parkowanie w obrębie skrzyżowania oraz na pasach grozi mandat w wysokości 300 zł, a kierowcę dodatkowo może czekać odholowanie auta, jeśli jego samochód stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub utrudnia ruch.

Należy pamiętać, że oprócz mandatu za popełnione wykroczenia kierowcy otrzymują również punkty karne.