Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Z dyrektorami i pedagogami o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży

16 marca zduńskowolscy policjanci spotkali się z dyrektorami oraz pedagogami placówek oświatowych ze Zduńskiej Woli. Tematem przewodnim było szeroko rozumiane bezpieczeństwo uczniów.

W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli oraz Prezydenta Miasta Zduńska Wola udział wzięli dyrektorzy, pedagodzy oraz przedstawiciele placówek oświatowych. Spotkanie rozpoczął Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli podinsp. Jarosław Tokarski, a następnie głos zabrała Wiceprezydent Elżbieta Szlachetka, która akcentowała na istotną rolę współpracy szkół i policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży na terenie placówek szkolnych.  W dalszej części sierż.sztab. Jarosław Nawrocki z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii  przeprowadził dla obecnych szkolenie z zakresu " Prawnego i społecznego obowiązku zawiadamiania organów ścigania o popełnionym przestępstwie". Ponadto omówił procedury postępowania nauczycieli w sytuacji ujawnienia narkotyków lub alkoholu na terenie szkoły. Policjant przypomniał również, co należy robić, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji, bądź też jest sprawcą czynu karalnego. Dodatkowo uczestnikom spotkania zaprezentowano walizkę edukacyjną zawierającej imitację środków odurzających. Policjanci przybliżyli wygląd i rodzaje narkotyków, w tym "dopalaczy", informując jednocześnie o ich niebezpiecznym działaniu. Podkreślali, jak bardzo ważny jest kontakt z uczniem oraz obserwowanie, czy w jego otoczeniu nie znajdują się przedmioty, które mogą służyć do przechowywania i zażywania narkotyków.

W trakcie spotkania omówiono również ideę oraz możliwości Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa. Policjanci argumentowali, że dzięki "mapie" każdy może mieć realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa.