Dzielnicowi na radzie sołeckiej w Szadku. - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi na radzie sołeckiej w Szadku.

Funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych wraz z Kierownikiem Posterunku Policji w Szadku uczestniczyli w spotkaniu podczas rady sołeckiej osiedla Szadkowice Ogrodzim w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Szadek - Artura Ławniczaka.

Policjanci przypomnieli uczestnikom spotkania jakie możliwości i rozwiązania daje Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa w Polsce oraz jak bardzo istotnym i przydatnym jest narzędziem. Była to również doskonała możliwość poruszenia tematu bezpieczeństwa w ruchu drogowym zwłaszcza na terenie nieoświetlonych dróg w pobliskich miejscowościach. Funkcjonariusze uświadomili obecnym na spotkaniu osobom jak ważne i niezbędne jest noszenie po zmroku elementów odblaskowych.

Pod koniec spotkania aktywnie włączyli się obecni słuchacze zadając pytania na różnego rodzaju tematy dotyczące bezpieczeństwa, zgłaszając swoje uwagi i spostrzeżenia.