Z profilaktyką w kościele - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Z profilaktyką w kościele

Po mszach rekolekcyjnych zduńskowolscy dzielnicowi spotkali się z rodzicami oraz opiekunami dzieci i młodzieży szkolnej. Przy wykorzystaniu walizki edukacyjnej wskazywali jak rozpoznać podstawowe narkotyki, gdzie można je schować przed czujnym okiem nauczyciela lub rodzica oraz jakie są objawy eksperymentowania ze środkami odurzającymi.

Wizyta w kościele oraz gościnność księży z Henrykowa i z Parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli stałą się znakomitą okazją do przeprowadzenia prelekcji z rodzicami i opiekunami na temat rozpoznawania zagrożeń substancjami psychoaktywnymi. Policjanci przy użyciu walizki edukacyjnej zawierającej imitację środków odurzających przybliżali zebranym wygląd i rodzaje narkotyków, w tym "dopalaczy" informując o ich niebezpiecznym działaniu.  Dodatkowo zaprezentowali rozmaite akcesoria do ich przechowywania, których posiadanie może wiązać się z przypuszczeniem o styczności dziecka z substancjami psychoaktywnymi.

Okazane przedmioty nie zawsze wywołują odpowiednią reakcję rodzica bądź opiekuna, dlatego dzięki tego rodzaju spotkaniom dorośli skuteczniej mogą rozpoznawać oznaki zagrożenia. Świadomi niebezpieczeństw związanych z tego rodzaju zachowaniami ryzykownymi będą mogli podjąć dalsze działania zaradcze.

W trakcie spotkania dzielnicowi omówili również ideę oraz możliwości Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa. Policjanci argumentowali, że dzięki "mapie" każdy może mieć realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa.