Szkolenia dla rodzin zastępczych - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenia dla rodzin zastępczych

Zduńskowolscy policjanci w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli realizują cykl szkoleń dla rodzin zastępczych. Opiekunowie zapoznawani są z zagrożeniami wynikającymi z kontaktu dziecka z środkami odurzającymi oraz odpowiedzialnością prawną nieletnich za popełniane czyny karalne i przejawy demoralizacji.

W szkoleniach prowadzonych przez zduńskowolskich funkcjonariuszy uczestniczą opiekunowie z rodzin zastępczych z terenu powiatu zduńskowolskiego. Policjanci przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej oraz walizki edukacyjnej przybliżają uczestnikom wygląd, rodzaje oraz działanie środków odurzających, w tym tzw "dopalaczy". Informując o ich niebezpiecznym działaniu jednocześnie wskazują jak należy postępować w przypadku podejrzenia, że dziecko miało kontakt z narkotykiem. Mundurowi uświadamiają, że bardzo ważnym elementem wychowania jest odpowiedni kontakt z dzieckiem, a także pogłębianie wiedzy opiekunów w zakresie rozpoznawania  zagrożeń czyhających na młodego człowieka.

Policjanci omamiają również zasady odpowiedzialności oraz konsekwencje prawne nieletnich za popełniane czyny karalne oraz zachowania świadczące o demoralizacji.