W zduńskowolskiej komendzie polała się krew - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

W zduńskowolskiej komendzie polała się krew

Najcenniejszym darem - własną krwią, podzielili się zduńskowolscy policjanci.

„Oddaj krew ocal życie ...” Takie hasło towarzyszyło zorganizowanej przez Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli i Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów akcji honorowego oddawania krwi. Cennym darem podzielili się  stróże prawa i pracownicy cywilni zduńskowolskiej komendy. 

Pozyskana dziś krew trafi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi i służyć  będzie wszystkim  potrzebującym z regionalnych lecznic. Dzisiejsza akcja ma na celu zwrócenie uwagi  na potrzeby drugiego człowieka. Jeśli organizuje ją Policja, a więc służba działająca na rzecz bezpieczeństwa  ludzi, to jej wymiar jest szczególny.