Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzkie obchody Święta Policji ze zduńskowolskim akcentem

Komendant Wojewódzki Policji insp. Andrzej Łapiński oraz Komendant Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymon Herman byli gospodarzami tegorocznych wojewódzkich obchodów Święta Policji 2017 roku, które odbyły się 14 lipca w Tomaszowie Mazowieckim.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak oraz władze Tomaszowa - Prezydent  Miasta Marcina Witko i Starosta Tomaszowski Mirosław Kukliński, także parlamentarzyści Ziemi Łódzkiej w osobach Anna Milczanowska i Piotr Polak oraz delegacja niemiecka z Prezydentem Policji Kraju Związkowego Brandenburgia  Hansem Jurgenem Morke na czele, a także przedstawiciele samorządów województwa łódzkiego, duchowieństwa i delegacje innych służb mundurowych oraz stowarzyszeń.

Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w intencji Policjantów i Pracowników Policji celebrowaną przez księdza Biskupa Ireneusza Pękalskiego. Następnie uczestnicy uroczystości z pododdziałami policji przemaszerowali na Plac Kościuszki , gdzie Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach przyjął meldunek złożony przez dowódcę uroczystości podinsp. Krzysztofa  Laseckiego o rozpoczęciu apelu z okazji Święta Policji, po czym Zastępca Komendanta Głównego Policji dokonał przeglądu pododdziałów zgromadzonych na tomaszowskim rynku.

Kolejnym punktem apelu było wręczanie odznaczeń państwowych i resortowych oraz awansów policjantów na wyższe stopnie służbowe. Z okazji tegorocznego Święta Policji Prezydent RP Andrzej Duda przyznał 80 policjantom Medale za Długoletnią Służbę: 7 złotych, 63 srebrnych i 10 brązowych medali. Natomiast Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak przyznał Odznaki Zasłużony Policjant: 6 złotych, 12 srebrnych oraz 71 brązowych odznaczeń. Ponadto Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uhonorował 4 osoby Srebrnym Medalem i 24 osoby Brązowym Medalem Za Zasługi dla Policji. Odznaczonym Brązowym Medalem Za Zasługi dla Policji został również Wójt Gminy Zapolice Witold Oleszczyk.

Na wyższe stopnie służbowe awans w garnizonie łódzkim otrzymało w lipcu 2017 roku 469 policjantów w tym: na stopień inspektora policji 3, młodszego inspektora policji 12, podinspektora policji 32, nadkomisarza policji 27, komisarza policji 22,  podkomisarza policji 1, aspiranta sztabowego policji 38, starszego aspiranta policji 37, aspiranta policji 51, młodszego aspiranta policji 25, sierżanta sztabowego policji 35, starszego sierżanta policji 58, sierżanta policji 51, starszego posterunkowego 77 funkcjonariuszy.  Podczas uroczystego apelu awansowani zostali również zduńskowolscy komendanci. Na stopień inspektora awansowała Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli młodszy inspektor Małgorzata Mączyńska, natomiast Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli podinspektor Jarosław Tokarski awansował na stopień młodszego inspektora.

Po wręczeniu odznaczeń, medali i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne głos zabrali zaproszeni goście, składając życzenia wszystkim policjantom, pracownikom policji i ich rodzinom. Oficjalną część obchodów zakończyła defilada.

W godzinach popołudniowych na Rynku odbył się piknik dla mieszkańców Tomaszowa, podczas którego policjanci przygotowali szereg atrakcji takich jak: wystawa sprzętu służb mundurowych, konkursy dla dzieci, miasteczko ruchu drogowego, pokaz koni i psów służbowych, konkursy sprawnościowe, pokaz policyjnych antyterrorystów, przelot śmigłowca policyjnego nad terenem, gdzie odbywał się piknik. Podczas spotkania policjanci promowali także kampanie prowadzone pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka: „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” i „Dzielnicowy Bliżej Nas” oraz aplikację mobilną „Twoja Komenda”.