Życzenia z okazji Święta Policji - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Życzenia z okazji Święta Policji

Szanowni Państwo
Policjantki, Policjanci,
Pracownicy Policji!

Służba w policji to nie tylko niełatwe powołanie, ale także szlachetna misja wymagająca poświęcenia i oddania drugiemu człowiekowi. To również dbałość o budowanie wizerunku policji, jako służby profesjonalnej i skutecznej.

Z okazji zbliżającego się święta Policji przekazujemy Państwu serdeczne życzenia i wyrazy uznania za ofiarność i wzorowo wypełniany obowiązek oraz podziękowania za Waszą codzienną służbę i pracę. Życzymy, aby zaangażowanie włożone w zapewnienie ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli było zawsze doceniane i miało swoje odzwierciedlenie w ludzkiej przychylności i życzliwości.

Życząc wszystkim satysfakcji i zadowolenia z wykonywania obowiązków służbowych, proszę o przekazanie najlepszych życzeń: zdrowia i wytrwałości Waszym Rodzinom i Bliskim, bez których wsparcia codzienna misja zapewniania bezpieczeństwa byłaby znacznie utrudniona.

Zwracamy się również do wszystkich policyjnych Emerytów i Rencistów, którym dziękujemy za ich wieloletnią służbę oraz życzymy wielu lat życia w dobrym zdrowiu.

Gratulujemy wszystkim odznaczonym, wyróżnionym i awansowanym. Jesteśmy głęboko przekonani, że w pełni zasłużyliście na docenienie.

Zastępca Komendanta

Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli

mł. insp. Jarosław TOKARSKI

Komendant

Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli

insp. Małgorzata MĄCZYŃSKA