Służby ponadnormatywne - porozumienie - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Służby ponadnormatywne - porozumienie

Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska oraz Burmistrz Gminy i Miasta Szadek Artur Ławniczak podpisali porozumienie o służbach ponadnormatywnych. To już kolejny rok współpracy samorządu z Policją. Dodatkowe patrole będą organizowane z uwzględnieniem oczekiwań społecznych mieszkańców miasta i gminy.

2 sierpnia dokument uroczyście podpisali Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska oraz Burmistrz Gminy i Miasta Szadek Artur Ławniczak. Na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Szadek samorząd przeznaczył na dodatkowe patrole policyjne 3.000 zł. Zgodnie z porozumieniem policjanci będą pełnić służbę prewencyjną w ramach swojego czasu wolnego, a umundurowane patrole będą kierowane w najbardziej zagrożone miejsca. Dodatkowe policyjne patrole będą organizowane przede wszystkim w weekendy z uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców. Patrole będą wykorzystywane także do zabezpieczania różnego rodzaju imprez organizowanych na terenie gminy.