Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - nowe możliwości

Popularność w sieci Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie gaśnie. Duże zainteresowanie tym rozwiązaniem ze strony internautów potwierdza liczba naniesionych zagrożeń, która w powiecie zduńskowolskim przekroczyła 440 zgłoszeń. Od kilku dni istnieje możliwość przekazywania za pomocą Mapy dokładniejszych danych o występujących zagrożeniach.

W dalszym ciągu najczęściej wskazywanymi zagrożeniami są: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, niewłaściwa infrastruktura drogowa, przekraczanie dozwolonej prędkości i nieprawidłowe parkowanie. Tylko w tych czterech kategoriach na terenie powiatu zduńskowolskiego odnotowano 344 zgłoszeń, co stanowi blisko 78% ogółu naniesionych zagrożeń.

W celu umożliwienia użytkownikom dokładniejszego sprecyzowania wskazywanych zagrożeń, w nowej wersji aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dodano między innymi możliwość:

  • dopisywania podczas nanoszenia zagrożenia, oprócz daty i godziny zdarzenia, również pory dnia oraz dni jego występowania,
  • wprowadzania krótkich opisów tekstowych wskazanego zagrożenia ( do 500 znaków ),
  • dołączenia do 3 plików ( JPG, PDF, 3gp, mov, doc, txt ) o łącznej maksymalnej wielkości 5 MB obrazującego zagrożenie,
  • wprowadzenia daty naniesienia zagrożenia.

Dodano też nową kategorię zagrożeń pod nazwą "wałęsające się bezpańskie psy".