Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

„Bezpieczny Przejazd” – wspólne działania PLK, SOK i Policji

4 sierpnia policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei oraz przedstawicielami Polskich Linii Kolejowych przeprowadzili działania prewencyjne w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczny przejazd”.

W rejonie przejazdu kolejowego w podzduńskowolskich Gajewnikach funkcjonariusze Policji, Straży Ochrony Kolei i pracownicy Polskich Linii Kolejowych przypominali kierującym pojazdami oraz pieszym zasady bezpiecznego przejeżdżania i przekraczania przejazdów kolejowych. Uczestnikom ruchu przekazywano ulotki z informacjami o właściwych, zgodnych z przepisami, zachowaniach na przejazdach kolejowych, gwarantujących bezpieczeństwo kierowców, pasażerów oraz pieszych.

Przyczyną większości wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych jest nieostrożność kierowców. Lekceważenie i niestosowanie się do znaku STOP, wjeżdżanie na przejazd, gdy sygnalizator wskazuje światło czerwone, próby przejechania pod zamykającymi się zaporami, to główne grzechy kierowców samochodów. Podobnie nieostrożnie zachowują się piesi i rowerzyści. Przejazdy kolejowe należy uznać za miejsca, gdzie użytkownicy dróg, zarówno piesi jak też kierujący pojazdami, bezwzględnie winni przestrzegać przepisów i zasad ruchu drogowego, a zwłaszcza zasady szczególnej ostrożności.