Bezpieczeństwo przez cały rok szkolny - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo przez cały rok szkolny

Zduńskowolscy policjanci rozpoczęli cykl zajęć profilaktyczno - edukacyjnych dla uczniów w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny" objętej patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka. Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą mundurowi przestrzegają przed niebezpieczeństwami, a także udzielają cennych wskazówek, jak skutecznie unikać zagrożeń.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to jedno z priorytetowych zadań dla zduńskowolskich policjantów. Dzielnicowi i funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich odwiedzają przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów, a także młodzież szkół średnich.

Najmłodszym mundurowi podpowiadają jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły i równie bezpiecznie z niej powrócić. Podkreślają, jak ważne jest używanie elementów odblaskowych przez pieszych i rowerzystów, czyli "niechronionych uczestników ruchu drogowego". Przypominają też o zagrożeniach związanych z cyberprzemocą, polegającą na prześladowaniu, zastraszaniu, nękaniu czy wyśmiewaniu innych za pomocą m.in. portali społecznościowych.

Podczas zajęć w klasach starszych i gimnazjalnych informują uczniów o zagrożeniach dla zdrowia i życia powodowanych przez alkohol, narkotyki oraz środki zastępcze nazywane potocznie ,, dopalaczami”. Omawiają również konsekwencje prawne, które mogą dotknąć osoby nieletnie w wyniku popełnienia czynu karalnego i zachowań świadczących o ich demoralizacji. Poruszają również temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz agresji rówieśniczej wśród młodzieży.