Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zduńskowolskich uczniów "kręci bezpieczeństwo"

Rok szkolny rozpoczął się na dobre. W ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny" zduńskowolscy policjanci systematycznie odwiedzają szkoły i spotykają się z uczniami. Podczas zajęć ostrzegają najmłodszych przed niebezpieczeństwami oraz podpowiadają, jak skutecznie unikać zagrożeń.

Akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” zaprojektowana została przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych. Jej głównym celem jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych. Realizując założenia akcji policjanci ze zduńskowolskiej komendy odwiedzają szkoły i przedszkola, a podczas spotkań z dziećmi omawiają zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego  bezpieczeństwa. Mundurowi dostosowują tematy oraz program spotkania zarówno do potrzeb szkoły, jak również do wieku odbiorców.

28 i 29 września br. dzielnicowi spotkali się z najmłodszymi uczniami Szkoły Podstawowej Nr 2, 9, 11 i 13. Podczas zajęć podpowiadali jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły i równie bezpiecznie z niej powrócić. Podkreślali, jak ważne jest używanie elementów odblaskowych przez pieszych i rowerzystów, czyli "niechronionych uczestników ruchu drogowego". Starszym uczniom przypominali o zagrożeniach związanych z cyberprzemocą, polegającą na prześladowaniu, zastraszaniu, nękaniu czy wyśmiewaniu innych za pomocą m.in. portali społecznościowych.

Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” została objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka oraz wpisana do Harmonogramu działań na rok 2017 w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.