Debata z działkowcami - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Debata z działkowcami

Bezpieczeństwo użytkowników ogrodów działkowych oraz bezpieczeństwo seniorów było tematem debaty społecznej zorganizowanej przez zduńskowolskich policjantów. Mundurowi mówili o zagrożeniach, z którymi mogą spotkać się działkowcy oraz podpowiadali, jak skutecznie ich unikać. Spotkanie stało się też okazją do zapoznania uczestników z ideą oraz funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także aplikacji Moja Komenda.

Z inicjatywy zduńskowolskich policjantów 25 października 2017 r. w świetlicy Rodzinnych Ogródków Działkowych "Kolejarz" przy ul. Dworcowej w Zduńskiej Woli została zorganizowana kolejna debata, której celem byłorozpoznanie problemów działkowców oraz zdobycie wiedzy na temat ich oczekiwań wobec policji. Uczestniczyli w niej zduńskowolscy działkowcy, policjanci, w tym dzielnicowi, a gospodarzem spotkania był Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł.insp. Jarosław Tokarski.

Po przywitaniu zebranych asp.sztab. Robert Latus, przy pomocy prezentacji multimedialnej, informował działkowców, jak przeciwdziałać kradzieżom i włamaniom dokonywanym na terenach ogródków działkowych oraz podpowiadał, w jaki sposób zabezpieczyć prawidłowo swoje mienie, szczególnie teraz w okresie jesienno - zimowym. Policjant przedstawił też metody działań telefonicznych oszustów, którzy wykorzystując ufność osób starszych, w różny sposób dążą do wprowadzenia ich w błąd i w rezultacie do wydania przestępcom gotówki. W dalszej części debaty, nawiązując do programu "Dzielnicowy bliżej nas", zostały przedstawione sylwetki dzielnicowych, w rejonach których znajdują się ogródki działkowe. Omówiono także funkcjonowanie mobilnej aplikacji "Moja komenda" oraz możliwość wpływu na poziom bezpieczeństwa przez obywateli za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Na koniec spotkania odbyła się dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje. Zebrani zgodnie podkreślali, że istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa ma ich stały kontakt z dzielnicowym. Wskazywali na potrzebę uczestnictwa dzielnicowych w spotkaniach i zebraniach organizowanych w poszczególnych zarządach. Wysoko ocenili też dotychczasową współpracę dzielnicowych  z prezesami i użytkownikami ogródków działkowych. Na zakończenie debaty Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli mł.insp. Jarosław Tokarski podziękował zebranym za aktywny udział w debacie oraz zadeklarował dalszą pomoc i współpracę w zakresie poprawy bezpieczeństwa działkowców.