"Kadeci" poznali pracę policjantów. - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

"Kadeci" poznali pracę policjantów.

Uczęszczająca do klasy mundurowej młodzież z ZSR CKU w Wojsławicach zwiedziła budynek Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, poznała pracę policjantów oraz zapoznała się z wyposażeniem używanym przez funkcjonariuszy w codziennej służbie.

Opiekun grupy kom. Grzegorz Sas zapoznał uczniów z podstawowymi zadaniami Policji, podkreślając na jej służebną rolę wobec społeczeństwa. Kadeci mieli okazję poznać również pracę technika kryminalistyki, który zaprezentował metody ujawniania i zabezpieczania śladów daktyloskopijnych. Natomiast na stanowisku kierowania uczniowie poznali zadania dyżurnego jednostki, do którego należy właściwe koordynowanie działań policyjnych po przyjęciu zgłoszenia wymagającego interwencji policji. Instruktor strzelań policyjnych zapoznał "młodych mundurowych" z zasadami bezpieczeństwa podczas pobytu na strzelnicy oraz zaprezentował jednostki broni będące na wyposażeniu funkcjonariuszy policji.

Młodzież uczęszczająca do klasy mundurowej, poza nauczaniem ogólnokształcącym, przez trzy lata przyswaja wiedzę policyjną. Zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy pozwalają zachęcić młodych ludzi do rozważenia wyboru służby Policji jako drogi swojej przyszłej kariery zawodowej.