Mikołajowe odblaski w Szadku - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Mikołajowe odblaski w Szadku

W ramach inauguracji ogólnopolskiej akcji "Dzień odblasków 2017" policjanci wspólnie z samorządowcami zachęcali pieszych i rowerzystów do używania elementów odblaskowych. Tym razem wspólne działania skierowano do niechronionych uczestników ruchu drogowego w Szadku.

6 grudnia 2017 roku na targowisku oraz w Szkole Podstawowej w Szadku przeprowadzono akcję mającą na celu poprawę bezpieczeństwa tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego, której inicjatorem był Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska oraz Burmistrz Gminy i Miasta Szadek Artur Ławniczak. Z samego rana policjanci i samorządowcy pojawili się placu targowym w Szadku, gdzie przekazywali pieszym i rowerzystom kamizelki odblaskowe. Mundurowi podkreślali jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze, szczególnie teraz kiedy panuje jesienna aura, a zmrok zapada coraz szybciej. Policjanci przypominali również o obowiązku używania elementów odblaskowych przez pieszych po zmroku poza obszarem zabudowanym. Zachęcali też „niechronionych” do używania elementów odblaskowych w trudnych warunkach pogodowych również wtedy, kiedy prawo nie nakłada takiego obowiązku.

Kolejnym elementem „Odblaskowych Mikołajek” było spotkanie policjantów z dziećmi w Szkole Podstawowej w Szadku, które świadome znaczenia odblasków w bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów przygotowały barwny happening. Wyposażeni w odblaski oraz tematyczne transparenty uczniowie głośno zachęcali swoich rówieśników oraz rodziców do używania elementów odblaskowych. Z takim samym apelem zwrócili się do uczniów policjanci, którzy podczas przygotowanej prelekcji zachęcali najmłodszych do zadbania o swoje bezpieczeństwo na drodze. Natomiast Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska wspólnie z burmistrzem Gminy i Miasta Szadek Arturem Ławniczek oraz Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego Jolantą Ziębą-Gzik obdarowali najmłodszych odblaskowymi gadżetami. W dalszej cześć happeningu nie zabrakło oczywiście Świętego Mikołaja, który ubrany w odblaskową kamizelkę w asyście Śnieżynek przywiózł dla wszystkich słodkie prezenty.