Alkohol tylko dla pełnoletnich! - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Alkohol tylko dla pełnoletnich!

Liczy się wiek, a nie wygląd" - pod takim hasłem dzielnicowi Posterunku Policji w Szadku wraz z przedstawicielem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili wspólną akcję skierowaną do sprzedawców alkoholu w szadkowskich sklepach. Razem przypominali o konieczności sprawdzania dowodów osobistych młodym ludziom, którzy chcą kupić alkohol.

Mając świadomość zagrożeń powodowanych przez spożywanie alkoholu przez młodzież, 20 grudnia 2017 roku, dzielnicowi wspólnie z przedstawicielem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzili akcję profilaktyczną skierowaną do sprzedawców alkoholu w szadkowskich sklepach. Mundurowi przypominali, że w przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego, sprzedawca bądź osoba podająca napoje alkoholowe może żądać okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy. Dzielnicowi podkreślali, aby zwracać uwagę na datę urodzenia w dokumencie, ponieważ teraz nawet nastolatek może mieć dowód osobisty.

Informowali również sprzedawców o grożących sankcjach za sprzedaż alkoholu osobom małoletnim. Ostrzegali, że czyn taki jest przestępstwem, za popełnienie którego grozi kara grzywny, a każde ujawnienie nabycia alkoholu przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia,  w danym sklepie, obligatoryjnie skutkować będzie wystąpieniem przez Policję do właściwego organu samorządowego z wnioskiem o odebranie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.