Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Orszak Trzech Króli - policjanci apelują do kierowców o ostrożność

6 stycznia ulicami Zduńskiej Woli przejdzie IV Zduńskowolski Orszak Trzech Króli. W związku z zmianą organizacji ruchu policjanci apelują do kierowców o rozsądna i bezpieczną jazdę.

Po zakończonych mszach świętych ( około godz. 13:15 ) w parafiach św. Antoniego przy ul. Łaskiej 88, św. Maksymiliana przy ul. Staffa 5, parafii św. Pawła Apostoła przy ul. Zielonej 49A oraz parafii Wniebowzięcia NMP przy ul. Kościelnej 20,  rozpoczną się przemarsze religijne uczestników czterech Orszaków.

Orszak wychodzący z parafii św. Antoniego przejdzie ul. Łaską w kierunku ul. Szkolnej, gdzie połączy się z idącym ul. Zieloną i ul. Szkolną Orszakiem z parafii św. Pawła Apostoła. Następnie oba Orszaki przejdą ul. Łaską do ul. Piwnej. W tym samym czasie nastąpi przemarsz Orszaku z parafii św Maksymiliana, który przejdzie ulicami Staffa, Szymanowskiego, Złotą i Kościelną. Tam połączy się z orszakiem z parafii Wniebowzięcia NMP. Oba Orszaki przeją ul. Kościelną, ul. Złotnickiego do ul. Piwnej, gdzie dołącza do Orszaków z parafii św. Pawła Apostoła i parafii św. Antonioniego. Połączone Orszaki przejdą ul. Piwną i ul. Dolną ( około 14:15 ) na teren Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportu.

Z uwagi na przewidywaną dużą liczbę uczestników przemarsz Orszaków ul. Zieloną, ul. Szkolną, ul. Złotnickiego i ul. Piwną będzie odbywał się z wykorzystaniem całej szerokości jezdni. Natomiast przemarsze pozostałymi ulicami odbywać się będą jedną stroną jezdni.

Nad zapewniłem bezpieczeństwa uczestników Orszaków, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego czuwać będą zduńskowolscy policjanci wspomagani przez przedstawicieli innych służb i instytucji.

Apelujemy do kierowców o stosowanie się do poleceń osób wyznaczonych do kierowania ruchem, a także o ewentualny wybór alternatywnych dróg podczas trwania przemarszu Orszaków.