Bezpieczne ferie zimowe - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne ferie zimowe

Przed nadchodzącymi feriami policjanci przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, a także spędzania czasu wolnego od nauki szkolnej w miejscu zamieszkania. Okazją do podnoszenia wiedzy z tego zakresu są organizowane przez dzielnicowych spotkania w szkołach.

15 stycznia 2018 roku dzielnicowi z Posterunku Policji w Szadku spotkali się uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej w Szadku i Prusinowicach. Głównymi tematami omawianym podczas zajęć były bezpieczne zachowania w okresie ferii zimowych. Policjanci wskazywali zagrożenia, które mogą wystąpić podczas zabaw zimowych,  przypominali o właściwym zachowaniu w domu, a także mówili o zagrożeniach związanych z nieodpowiedzianym korzystaniem z internetu. Dzielnicowi omówili również zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz pouczali, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych.