BEZPIECZEŃSTWO podczas ferii zimowych - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

BEZPIECZEŃSTWO podczas ferii zimowych

Funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych oraz Zespołu ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, przed zbliżającymi się feriami, realizują w szkołach cykl spotkań profilaktycznych.

Podczas spotkań z dziećmi oraz nauczycielami zostały omówione tematy dotyczące bezpiecznych zachowań podczas ferii. Policjanci wskazywali zagrożenia, które mogą wystąpić podczas zabaw zimowych. Przypominali o właściwym zachowaniu w domu, zaprezentowali prawidłowe zasady zachowania się w kontaktach z niebezpiecznym zwierzęciem. Dzielnicowi omówili również zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz pouczali, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych.