Bezpieczeństwo pieszych - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo pieszych

7 lutego zduńskowolscy policjanci ruchu drogowego, tak jak funkcjonariusze w całym kraju, prowadzili działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Jednak o tej porze roku dedykowane są przede wszystkim pieszym.

Skierowani do służby policjanci zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo tzw. "niechronionych uczestników ruchu drogowego"

Piesi niejednokrotnie stają się ofiarami tragicznych wypadków. Do głównych przyczyn wypadków wciąż można zaliczyć:

  • nieostrożne wejście na jezdnię,
  • przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym,
  • wejście na jezdnię zza pojazdu.

Podczas działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa "niechronionych" uczestników ruchu drogowego zduńskowolscy funkcjonariusze ujawnili 17 wykroczeń popełnionych przez pieszych i rowerzystów, na których nałożyli 6 mandatów oraz zastosowali 11 pouczeń.  przede wszystkim za przechodzenie w miejscach niedozwolonych.

Piesi są tzw. niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, ponieważ nie są chronieni jakimikolwiek osobistymi środkami technicznymi, a w kontakcie z jadącym samochodem najczęściej nie mają szans na przeżycie. Badania wskazują, że pieszy przy prędkości kolizyjnej wynoszącej 50 km/h ma statystycznie tylko około 50 % szans na przeżycie, ale już przy prędkości kolizyjnej wynoszącej 80 km/h, jego szanse na przeżycie są bliskie zeru. Dlatego też, rozwiązaniem optymalnym, z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jest rozdzielenie ruchu pieszych i pojazdów. Nie jest to jednak możliwe w każdym przypadku, w związku z czym niezbędne jest  zachowanie odpowiednich reguł ostrożności.

Pieszy, co do zasady, poruszając się po drodze ma obowiązek ustępować miejsca najeżdżającemu pojazdowi, poza przypadkami, gdzie pieszemu przysługuje pierwszeństwo, jak choćby na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Przejście to powinno być dla pieszego swoistym azylem bezpieczeństwa, jednak w realnym ruchu drogowym prawa pieszych nie zawsze są respektowane przez kierowców. Piesi powinni więc zachować szczególną ostrożność nie tylko po to, aby spełnić obowiązek ustawowy, ale przede wszystkim by zadbać o własne życie i zdrowie. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym co należy podkreślić, również na przejściu dla pieszych. Pieszy musi więc ocenić, czy wchodząc na jezdnię da szansę kierowcy na bezpieczne zatrzymanie się.