Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

"Bieg Tropem Wilczym" - zmiana organizacji ruchu

4 marca 2018 roku w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędzie się "Bieg Tropem Wilczym". W związku z zmianą organizacji ruchu policjanci apelują do kierowców o rozsądna i bezpieczną jazdę.

Start biegu nastąpi o godz. 12:00 na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łaskiej 90 w Zduńskiej Woli. Uczestnicy przebiegną ul. Łaską do Placu Wolności, gdzie wyznaczona została meta. Na czas biegu ul. Łaska  oraz Plac Wolności na odcinku od ul. Sieradzkiej do skrzyżowania z ul. Kościelną zostaną całkowicie wyłączone z ruchu. Zakończenie biegu przewidywane jest na godz. 12:30.

Nad zapewniłem bezpieczeństwa uczestników biegu, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego czuwać będą zduńskowolscy policjanci wspomagani przez przedstawicieli innych służb i instytucji.

Apelujemy do kierowców o stosowanie się do poleceń osób wyznaczonych do kierowania ruchem, a także o ewentualny wybór alternatywnych dróg podczas trwania  biegu.