Pmiętajmy o bezdomnych i potrzebujących - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Pmiętajmy o bezdomnych i potrzebujących

Zduńskowolscy policjanci w dalszym ciągu apelują do mieszkańców, aby nie byli obojętni na osoby, które mogą cierpieć z powodu zimna. Należy pamiętać, że na wychłodzenie organizmu szczególnie narażeni są bezdomni, osoby starsze, nieporadnie życiowo i osoby nietrzeźwe przebywające na dworze.

Aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom dzielnicowi i policjanci służby patrolowo-interwencyjnej zduńskowolskiej komendy sprawdzają miejsca, w których mogą nocować osoby bezdomne. Są to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe i altanki. Funkcjonariusze odnajdujący takie osoby zawsze proponują pobyt w ośrodkach, w których jest ciepło, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek i przespać się w normalnych warunkach. Jeśli ktoś zauważy taką osobę, która może potrzebować pomocy nie należy zwlekać z czasem, tylko jak najszybciej powiadomić odpowiednie służby. Nie należy także przechodzić obojętnie bok osób będących pod wpływem alkoholu. Tu także wystarczy powiadomić odpowiednie służby i poinformować o takim przypadku. Funkcjonariusze reagują na każde zgłoszenie i niekiedy to właśnie jeden telefon może zadecydować o życiu drugiego człowieka.

W okresie zimowym policjanci współpracują również z ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami o charakterze pomocowym. Razem odwiedzają osoby starsze i nieporadne życiowe oferując pomoc, a także informują o niebezpieczeństwach związanych  z wychłodzeniem organizmu.

Pamiętajmy również, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112  by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.

  • Dzielnicowy podczas spotkania w DPS w Przatówku
  • Dzielnicowy podczas spotkania w DPS w Przatówku
  • Kontrola pustostanów