Działania kaskadowe ,,Prędkość” - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Działania kaskadowe ,,Prędkość”

Z prowadzonych corocznie analiz wypadków drogowych wynika, że nadal jedną z głównych przyczyn tego typu zdarzeń, jest nadmierna prędkość. Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego 10 marca 2018 roku funkcjonariusze zduńskowolskiej "drogówki" przeprowadzą działania kaskadowe „PRĘDKOŚĆ”. Głównym celem prowadzonych działań będzie zapobieganie zdarzeniom drogowym przez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości.

Analiza zdarzeń drogowych z winy kierujących zaistniałych na terenie województwa łódzkiego w 2017 roku wskazuje, ze przyczyną 24,3%  wypadków drogowych była nadmierna prędkość. W dalszym ciągu niepokojąca jest również liczba ofiar, które ucierpiały w wypadkach z powodu niedostosowania prędkości do warunków  panujących na drodze. W 2017 roku w wypadkach z winy kierujących  w wyniku niedostosowania prędkości śmierć poniosło 57 osób, a rannych zostało 1069.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w najbliższą sobotę 10 marca br. zduńskowolscy policjanci przeprowadzą działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Ich celem jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości. Kaskadowy pomiar prędkości polega na tym, że kontrola prowadzona jest na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. W przeprowadzeniu takiej kontroli mogą brać udział dwa, trzy lub więcej radiowozów policyjnych ustawionych kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi.

Nie ulega wątpliwości, że wraz ze wzrostem prędkości pojazdu wydłuża się droga jego hamowania, trudniej zapanować nad pojazdem, opóźnia się reakcja na sytuacje mogące wystąpić na drodze. Z powodu nadmiernej prędkości giną nie tylko kierowcy pojazdów i ich pasażerowie, niestety giną również inni uczestnicy ruchu drogowego m.in. piesi.

Wzmożone działania prowadzone przez policjantów ruchu drogowego mają m.in. charakter prewencyjny. Natomiast kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać muszą liczyć się z konsekwencjami.