"Bezpieczna ZEBRA" - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

"Bezpieczna ZEBRA"

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Janiszewicach przypominali zasady bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych.

13 marca zduńskowolscy policjanci wraz z dziećmi przypominali jakie są obowiązki oraz zakazy podczas korzystania z przejść dla pieszych. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Janiszewicach poprzez rysunkową prezentację tzw. ZEBRY przyciągali uwagę mieszkańców powiatu zduńskowolskiego, którym wręczono ulotki informacyjne. Policjanci po raz kolejny zachęcali pieszych oraz cyklistów do noszenia kamizelek i elementów odblaskowych, zwłaszcza gdy zapada zmierzch. Trudne warunki atmosferyczne, ograniczona widoczność, mgła, opady deszczu, to także potencjalne zagrożenie dla niechronionych uczestników ruchu drogowego. Stosowanie odblasków bez wątpienia zwiększa ich bezpieczeństwo. Poprawienie widoczności pieszych pozwala na bezpieczne wykonanie przez kierujących pojazdami takich manewrów jak wyprzedzanie, omijanie i wymijanie przez inne auto.


 

ZAKAZY DLA PIESZYCH:

1. Wchodzenie na jezdnię:

a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi

2. Przechodzenie przez jezdnię w miejscu o ogranicznoje widoczności drogi

3. Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

4. Przebieganie przez jezdnię

5. Chodzenie po torowisku

6. Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto


 

Pamiętaj, piesi są ofiarami co piątego wypadku drogowego – nie bądź jednym z nich! Chroń życie, załóż odblask!