Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

"Mam prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej" tematem spotkania policjantów z uczniami zduńskowolskiego Hufca Pracy 5-15

10 kwietnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli przeprowadzono zajęcia edukacyjno - profilaktyczne dla uczestników Hufca Pracy w Zduńskiej Woli. Dodatkowo uczniowie mieli okazję poznać pracę policjantów oraz zwiedzić budynek komendy.

Zduńskowolscy policjanci włączyli się w realizowany przez Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli program "Znam swoje prawa", którego celem jest rozwijanie w młodzieży świadomości własnych praw. Przeprowadzone zajęcia z tematu "Mam prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej" pozwoliły uczestnikom hufca zapoznać się ze zjawiskiem przemocy i agresji rówieśniczej, także tej do której dochodzi w cyberprzestrzeni. Dzielnicowy asp. sztab. Jacek Malinowski apelował również do uczniów, aby nie byli obojętni wobec wszelkich przejawów przemocy, także tej do której dochodzi w rodzinach.  Uczniowie dowiedzieli się jak reagować na akty przemocy oraz gdzie i w jaki sposób szukać pomocy.
Podczas zajęć z mundurowymi nie zabrakło porad z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Policjanci apelowali do przyszłych kierowców o odpowiedzialne i rozważne zachowania na drogach. Mówi o niebezpieczeństwach powodowanych przez nietrzeźwych kierowców, a także przypomnieli konsekwencje prawne, z którymi takie osoby muszą się liczyć. Apelowali też do młodych ludzi, aby nie byli obojętni i reagowali w przypadkach, gdy ktokolwiek decyduję się na jazdę po spożyciu alkoholu.

Dodatkowo uczestnicy hufca mieli okazję poznać pracę policjantów, a także spróbować swoich umiejętności na strzelnicy. Oddanie celnych strzałów na policyjnym trenażerze strzelań okazało się niełatwym zadaniem, jednakże przysporzyło uczniom wiele dobrej zabawy.