Tydzień aktywnej profilaktyki - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień aktywnej profilaktyki

Przez cały tydzień zduńskowolscy policjanci przeprowadzili szereg działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z powiatu zduńskowolskiego. Tematem przewodnim spotkań z młodzieżą było szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz zagrożenia w sieci czyli problemy, z którymi obecnie najczęściej spotykają się młodzi ludzie.

9 kwietnia 2018 roku funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii udali się do Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, gdzie przeprowadzono spotkanie z młodzieżą na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, omóione zostały aspekty prawne dotyczące nieletnich sprawców czynów karalnych oraz zagrożenia związane z przejawami demoralizacji.

10 kwietnia 2018 roku w Niepublicznym żłobku Do-Re-Mi w Zduńskiej Woli st.sierż. Kamila Sowińska przekazała wychowawcom i opiekunom podstawowe informacje dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się podczas wyjść z dziećmi na spacery, sposobów radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych, a także wskazała sposoby i metody zabezpieczeń pomieszczeń uniemożliwiające dziecku przypadkowe opuszczenie placówki.

"Mam prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej" tak brzmiał temat przewodni spotkania policjantów z uczniami zduńskowolskiego Hufca Pracy 5-15 w Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. Podczas spotkania funkcjonariusze apelowali  do uczniów, aby nie byli obojętni wobec wszelkich przejawów przemocy, także tej do której dochodzi w rodzinach.  Uczniowie dowiedzieli się jak reagować na akty przemocy oraz gdzie i w jaki sposób szukać pomocy.

11 kwietnia 2018roku mury zduńskowolskiej komendy odwiedzili uczniowie szkoły podstawowej Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli.  Kilkudziesięcioosobowa grupa dzieci wizytę w komendzie rozpoczęła w auli, gdzie policjanci przybliżyli im tematykę związaną z bezpieczeństwem w kontaktach z nieznajomymi, bezpieczeństwie na drodze i w domu. Następnie funkcjonariusze zaprezentowali umundurowanie, wykorzystywane m.in. podczas zabezpieczania imprez sportowych. Nasi młodzi goście mieli również niecodzienną okazję skorzystania z tzw. trenażera na strzelnicy.

Mundurowi zorganizowali wraz z przedszkolakami akcję profilaktyczą "Dobra rada przedszkolaka" podczas, których przypominali "niechronionym"  podstawowe zasady bezpiecznych zachowań na drodze. Dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 11 w Zduńskiej Woli z transparentem "Dobra Rada przedszkolaka" przyciągały uwagę mieszkańców, którym wręczały ulotki informacyjne. Policjanci zachęcali pieszych oraz cyklistów do noszenia kamizelek i elementów odblaskowych, zwłaszcza gdy zapada zmierzch. Przypominali, że trudne warunki atmosferyczne, ograniczona widoczność, mgła, opady deszczu, to także potencjalne zagrożenie dla niechronionych uczestników ruchu drogowego. Stosowanie odblasków bez wątpienia zwiększa ich bezpieczeństwo. Poprawienie widoczności pieszych pozwala na bezpieczne wykonanie przez kierujących pojazdami takich manewrów jak wyprzedzanie, omijanie i wymijanie przez inne auto.

12 kwietnia 2018 roku w Niepublicznym Przedszkolu Do-Re-Mi w Zduńskiej Woli policjantka uczyła dzieci prawidłowych zachowań oraz przypominała numery telefonów alarmowych i wskazała jak należy się zachowywać w razie ataku agresywnego psa. Podczas spotkania dzieci miały też okazję usiąść za kierownicą radiowozu, porozmawiać z policjantką o jej pracy, a także poznać podstawowe elementy ubioru i wyposażenia policjanta.