W zduńskowolskiej komendzie polała się krew - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

W zduńskowolskiej komendzie polała się krew

Najcenniejszym darem życia - własną krwią, podzielili się dzisiaj z potrzebującymi zduńskowolscy policjanci.

24 maja 2016 r. -  „Oddaj krew ocal życie ...” w zorganizowanym pod taką nazwą przedsięwzięciu w budynku Komendy Powiatowej Policji, przez Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów, wzięli udział stróże prawa i pracownicy cywilni komendy. 
W ciągu trzech godzin trwania akcji krwiodawcy, oddali prawie 10 litrów krwi, która jest bardzo potrzebna.
Pozyskana dziś krew trafi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi i służyć  będzie wszystkim  potrzebującym z regionalnych lecznic. Dzisiejsza akcja ma na celu zwrócenie uwagi  na potrzeby drugiego człowieka. Jeśli organizuje ją Policja, a więc służba działająca na rzecz bezpieczeństwa  ludzi, to jej wymiar jest szczególny.