"Bezpiecznie na chodniku" - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

"Bezpiecznie na chodniku"

10 lipca 2018 roku zduńskowolscy policjanci wspierani przez strażników miejskich przeprowadzili działania pn. „Bezpiecznie na chodniku”. Tym razem mundurowi szczególną uwagę zwracali na rowerzystów niestosujących się do przepisów, które zabraniają poruszania się jednośladami po chodnikach.

Sezon rowerowy w pełni. Dla większości osób jazda rowerem jest sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu i rekreację, dla innych jest to środek komunikacji, którym dojeżdżają do pracy, czy po zakupy. Niestety praktyka policyjna wskazuje, że znajomość przepisów i ich przestrzeganie nie są najmocniejszą stroną rowerzystów.

Podczas działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa "niechronionych" uczestników ruchu drogowego zduńskowolscy funkcjonariusze ujawnili 33 wykroczenia popełnione przez rowerzystów, wobec których stosowali  środki oddziaływania wychowawczego.

Przypominamy najważniejsze zasady i przepisy dotyczące poruszania się cyklistów po drogach.

Rowerzysta w świetle „Kodeksu drogowego”  to kierujący, i tak jak każdy uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany do przestrzegania przepisów, stosowania się do znaków i sygnałów drogowych, poleceń i sygnałów osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego. W przypadku naruszenia tych przepisów odpowiada na ogólnych zasadach i może być na niego nałożona grzywna w postaci mandatu karnego lub w postępowaniu przed Sądem.

Miejscami przeznaczonymi do ruchu rowerów są przede wszystkim droga dla rowerów i pas ruchu dla rowerów oraz pobocze. W przypadku braku takich miejsc, rowerzysta porusza się po jezdni. Oczywiście obowiązuje go ruch prawostronny i konieczność jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Środkiem pasa ruchu może poruszać się, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku.

Z chodnika może korzystać tylko w szczególnych przypadkach:

  • gdy opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

  • kiedy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

  • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych kierującyro rowerem ma obowiązek jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Rowerzysta przejeżdża przez jezdnię tylko po przejeździe dla rowerzystów. Chcąc przedostać się na drugą stronę drogi po przejściu dla pieszych ma obowiązek zejść z roweru– wówczas prowadząc go, pchając lub ciągnąc, staje się pieszym. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych zagrożona jest karą grzywny w wysokości 100 zł.