Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji w Komendzie Powiatowj Policji w Zduńskiej Woli

26 lipca 2018 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. W uroczystości udział wziął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł.insp. Tomasz Olczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Janusz Kochelski, Członek Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego Feliks Pacewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Zduńska Wola Elżbieta Szlachetka , przedstawiciele władz samorządowych oraz służb i instytucji współpracujących z zduńskowolską komendą.

Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia Pocztu Sztandarowego Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli oraz złożeniem meldunku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomaszowi Olczykowi przez dowódcę uroczystości kom. Marka Derdaka.  Po przywitaniu zaproszonych gości Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska w swoim przemówieniu  złożyła policjantom oraz pracownikom życzenia oraz podziękowała za zaangażowanie w codzienną pracę i profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych obowiązków. W dalszej części uroczystości zostały wręczone rozkazy o mianowaniu na wyższe stopnie policyjne. Tego roku awansowało łącznie 24 zduńskowolskich policjantów, w tym: na stopień nadkomisarza 1, na stopień komisarza 1, na stopień aspiranta sztabowego 1, na stopień aspiranta 2, na stopień młodszego aspiranta 5, na stopień sierżanta sztabowego 7, na stopień starszego sierżanta 3, na stopień sierżanta 2, na stopień starszego posterunkowego 2. Uroczystość stała się okazją do wręczenia nagród za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych sześciu policjantom. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Łodzi mł. insp. Tomasz Olczyk, podkreślając codzienny trud i poświęcenie w budowaniu bezpieczeństwa, podziękował wszystkim policjantom i pracownikom, a także gratulował awansowanym i nagrodzonym. Głos zabrał również Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi - Jarosław Olbrychowski, który składając życzenia nawiązał do wartości i etosu służby funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP. Zaproszeni goście, przekazując na ręce Pani Komendant kwiaty i listy, składali życzenia wszystkim policjantom, pracownikom i ich rodzinom.