Pani Komendant powołana na stałe - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Pani Komendant powołana na stałe

02 czerwca o godzinie 9:30 w Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli odbyła się uroczystość powołania na stanowisku Komendanta Powiatowego. Uroczystości przewodniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi podinspektor Tomasz Olczyk.

Podczas tej uroczystości Zastępca Komendanta Wojewódzkiego przyjął meldunek o objęciu stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli od młodszego inspektora Małgorzaty Mączyńskiej. Wcześniej odczytano rozkaz personalny podpisany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Podczas uroczystości komendantowi powiatowemu gratulacje składali goście uroczystości: starosta Wojciech Rychlik, burmistrz gminy i miasta Szadek Artur Ławniczak, wójt gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha, wójt gminy Zapolice Witold Oleszczyk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Wiesław Kopytek, prokurator rejonowy Tomasz Sukiennik, Komendant Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli Paweł Szczepaniak. Była również delegacja z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. Głos zabrał również z-ca komendanta wojewódzkiego i powołana komendant powiatowa. Nowy Komendant młodszy inspektor Małgorzata Mączyńska służbę rozpoczęła w 1993 roku, od 2014 roku zajmowała stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Łasku. Od 13 kwietnia br. miała powierzone obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli.