Profilaktyka dla rodziców - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Profilaktyka dla rodziców

Rok szkolny rozpoczął się na dobre. To odpowiedni czas, aby rozmawiać o niebezpieczeństwach, które czyhają na dzieci i młodzież. Okazją do tego typu rozmów i dyskusji są organizowane w szkołach spotkania policjantów z rodzicami i opiekunami.

12 września 2018 roku, podczas spotkania z rodzicami i opiekunami zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Szadku, dzielnicowy asp. sztab. Krzysztof Kraszewski omówił temat odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny karalne oraz zachowania świadczące o przejawach demoralizacji. Policjant wskazał też na zagrożenia związane z używaniem sieci Internet, w tym o zagrożeniach związanych z cyberprzemocą, polegającą na prześladowaniu, zastraszaniu, nękaniu czy wyśmiewaniu innych za pomocą m.in. portali społecznościowych.

Natomiast 13 września 2018 r. funkcjonariusz Zespołu ds. Nieletnich i Patologii, przy użyciu walizki edukacyjnej zawierającej imitację środków odurzających, przybliżył rodzicom i opiekunom zebranym w Szkole Podstawowej w Cechach wygląd i rodzaje narkotyków, w tym "dopalaczy". Przekazując informacje o niebezpiecznym działaniu wszelkich środków odurzających i psychoaktywnych zaprezentował rozmaite akcesoria do ich przechowywania. Uświadamiał, że posiadanie takich przedmiotów można wiązać z przypuszczeniem o styczności dziecka z niebezpiecznymi substancjami.

Dzięki tego rodzaju spotkaniom dorośli skuteczniej mogą rozpoznawać oznaki zagrożenia. Świadomi niebezpieczeństw związanych z zachowaniami ryzykownymi będą mogli podjąć dalsze działania zaradcze.