Wypadek na MOP Paprotnia - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Wypadek na MOP Paprotnia

Cztery osoby trafiły do szpitala po dachowaniu hondy na MOP-ie w Paprotni. Policjanci apelują o ostrożność na drogach!

21 października 2018 r. po godz. 16:30 zduńskowolscy policjanci zostali skierowani na miejsce wypadku drogowego, do którego doszło na  na MOP-ie w Paprotni.  Na miejscu mundurowi ustalili, że 31-letni kierowca hondy, podczas zjazdu z drogi ekspresowej S8 na MOP, nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego uderzył w bariery, a następnie dachował. Z uwagi na doznane obrażenia kierowca oraz troje pasażerów zostało przetransportowanych do szpitala.

Pamiętajmy, że w ruchu drogowym sytuacja często bywa dynamiczna i mogą wystąpić okoliczności, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Wówczas nadmierna prędkość staje się czynnikiem, który powoduje, że tracimy kontrolę nad pojazdem, co z kolei może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

W trosce o bezpieczeństwo podróżujących apelujemy o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w tym dopuszczalnych limitów prędkości.

Zgodnie z ustawą - Prawo o ruchu drogowym, w Polsce obowiązują następujące limity prędkości:

Art. 20. 1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 5:00–23:00 wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.

1a. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 23:00–5:00 wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

3. Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, wynosi w przypadku:

1) samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t:

a) na autostradzie – 140 km/h,

b) na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,

c) na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h,

d) na pozostałych drogach – 90 km/h;

2) zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1:

a) na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 80 km/h,

b) na pozostałych drogach – 70 km/h.

4. Dopuszczalna prędkość autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne określone w przepisach, o których mowa w art. 66 ust. 5, na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.

wyk. mat. BRD KGP