Zduńskowolscy policjanci podsumowali 2018 rok - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zduńskowolscy policjanci podsumowali 2018 rok

7 lutego 2019 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli odbyła się odprawa roczna, podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu zduńskowolskiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku. W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Jarosław Rybka, samorządowcy, kierownictwo zduńskowolskiej komendy, policjantki i policjanci.

W odprawie uczestniczyli również zaproszeni goście w osobach: Starosty Zduńskowolskiego Hanny Iwaniuk, Prezydenta Miasta Zduńska Wola Konrada Pokory, Przewodniczącego Rady Miasta Zduńska Wola Jakuba Trenknera, Wójta Gminy Zduńska Wola Henryka Staniuchy, Burmistrza Gminy i Miasta Szadek Artura Ławniczaka, Wójta Gminy Zapolice Witolda Oleszczyka, Prokuratora Rejonowego w Zduńskiej Woli Tomasza Sukiennika. Nie zabrakło też reprezentantów służb mundurowych: Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej starszego kapitana Łukasza Drzewieckiego oraz Komendanta Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli Roberta Zawiasy.

Po przywitaniu gości Komendant Powiatowy Policji w Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska wraz ze swoim Zastępcą mł. insp. Jarosławem Tokarskim przedstawili wyniki pracy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli w minionym roku.

W 2018 roku nastąpił niewielki wzrost liczby przestępstw stwierdzonych z 1128 w roku 2017 do 1158 w roku minionym (tj. 30 więcej) przy wykrywalności na poziomie 84,5% (2017r. 84,3%). Na podobnym poziomie utrzymała się liczba przestępstw w tzw. 7 kategoriach (bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu, kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem, rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze, uszkodzenie mienia). Takich przestępstw odnotowano 258, o 1 mniej w porównaniu do 2017r. Warto zaznaczyć, że w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych policjanci odzyskiwali mienie utracone przez pokrzywdzonych oraz zabezpieczali mienie od osób podejrzanych o popełnienie przestępstw na poczet przyszłych kar bądź innych środków karnych. W 2018 roku wartość mienia zabezpieczonego od sprawców przestępstw wyniosła 3 444 071 zł, zaś wartość mienia odzyskanego 432 181 zł.

W roku 2018 na drogach powiatu zduńskowolskiego doszło do 39 wypadków drogowych. Było ich o 2 mniej niż w 2017 r. Niestety wzrosła liczba osób, które zginęły w wypadkach drogowych. W ubiegłym roku na drogach w powiecie zduńskowolskim śmierć poniosło 5 osób (3 – w 2017 r.). Rannych w wypadkach zostało 41 osób (48 – w 2017 r.). Główne przyczyny wypadków to: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (10), nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych (5), niedostosowanie prędkości do warunków jazdy (4).

W 2018 roku policjanci KPP w Zduńskiej Woli przeprowadzili 6921 interwencji, o 340 mniej niż 2017 roku.

W swoim wystąpieniu Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska podziękowała również samorządowcom za bardzo dobrą współpracę, efektem której było między innymi wsparcie finansowe na realizację ponadnormatywnych służb. Na ten cel Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, Urząd Miasta w Zduńskiej Woli i Urząd Gminy w Zduńskiej Woli przekazały łącznie 32,5 tys zł. Komendant przypomniała również o działaniach profilaktycznych skierowanych do mieszkańców powiatu zduńskowolskiego, w które zaangażowały się lokalne samorządy. Efektem bardzo dobrej współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi była wspólna organizacja z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli " II Niebieskiego Pikniku" i konferencji „MileczeNIE - Stop przemocy", które były częścią cyklu akcji "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - Bezpieczna Rodzina".

Po wystąpieniach kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł.insp. Jarosław Rybka, który podziękował zduńskowolskim funkcjonariuszom za trud i profesjonalizm w realizacji obowiązków służbowych. Komendant podziękował również samorządowcom za współpracę i wsparcie policjantów. Głos zabrali również zaproszeni goście, którzy pozytywnie ocenili pracę policjantów oraz podziękowali za zaangażowanie w pełnioną służbę i realizację wykonywanych zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu zduńskowolskiego.

Na zakończenie odprawy na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli zostały przekazane kluczyki do radiowozu, który został zakupiony dzięki wsparciu finansowemu z budżetów starostwa powiatowego i samorządów. Na ten cel Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, Urząd Miasta w Zduńskiej Woli, Urząd Gminy i Miasta Szadek, Urząd Gminy w Zduńskiej Woli oraz Urząd Gminny w Zapolicach przekazały ze swoich budżetów łącznie 37.5 tys. złotych. Pozostała część na zakup radiowozów została sfinansowana ze środków Komendy Głównej Policji.