Działania prewencyjne NIECHRONIENI - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Działania prewencyjne NIECHRONIENI

21 listopada 2016 roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli po raz kolejny prowadzili działania pod kryptonimem „Niechronieni”.

Piesi w okresie jesienno-zimowym stanowią najbardziej zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Częste opady deszczu wpływają na stan jezdni, powodując, iż droga hamowania pojazdu niebezpiecznie się wydłuża. Samo zachowanie uczestników ruchu ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Nagminnie zdarza się, iż pieszy przechodzi przez jezdnię w miejscu niedozwolonym i  niebezpiecznym, wielokrotnie na czerwonym świetle. Błąd jaki popełnia pieszy może okazać się tragiczny w skutkach.

Działania "niechronieni" ukierunkowane zostały pod kątem poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze ujawnili 38 wykroczeń popełnionych przez pieszych, na których nałożyli 18 mandatów oraz zastosowali 20 pouczeń, przede wszystkim za przechodzenie w miejscach niedozwolonych.

Policjanci po raz kolejny zachęcali pieszych oraz cyklistów do noszenia kamizelek i elementów odblaskowych, zwłaszcza gdy zapada zmierzch. Trudne warunki atmosferyczne, ograniczona widoczność, mgła, opady deszczu, czy śniegu, to także potencjalne zagrożenie dla niechronionych uczestników ruchu drogowego. Stosowanie odblasków bez wątpienia zwiększa ich bezpieczeństwo. Poprawienie ich widoczności pozwala na bezpieczne wykonanie manewrów, takich jak wyprzedzanie, omijanie i wymijanie przez inny pojazd. Przypominamy: od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat. Co prawda przepisy ruchu drogowego nie nakładają obowiązku używania kamizelek i elementów odblaskowych w obszarze zabudowanym, jednakże w dużym stopniu poprawiają one widoczność. Dają kierowcom cenny czas na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej zdrowie i życie.
.