Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Kierownictwo

Kierownictwo

 Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli

inspektor mgr inż. Małgorzata Mączyńska

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli

młodszy inspektor mgr Jarosław Tokarski


Naczelnik Wydziału Prewencji
podkomisarz mgr Ewelina Lubińska
tel. 43 824 43 50

Zastępca
Naczelnika Wydziału Prewencji
komisarz mgr Marek Derdak
tel. 43 824 43 50

 

 

 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
aspirant sztabowy mgr Krzysztof Kryziński
tel. 43 824 43 21

Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
nadkomisarz mgr Grzegorz Sas
tel. 43 824 43 35

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
nadkomisarz mgr Arkadiusz Powalski
tel. 43 824 43 36

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego
podkomisarz mgr Marcin Bucheld
tel. 43 824 43 80

 

Kierownik Referatu

do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
młodszy aspirant  mgr Kamila Balcerzak

tel. 43 824 43 30

 

Kierownik Posterunku Policji w Szadku
młodszy aspirant mgr Ewelina Piekarska
tel. 43 821 50 07