Bezpieczna droga do szkoły - Prewencja - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Bezpieczna droga do szkoły

Wraz z początkiem roku szkolnego wielu milusińskich po raz pierwszy w życiu wyruszy samodzielnie na ulicę, aby dotrzeć do szkoły. Po zakończeniu wakacji wzrośnie natężenie ruchu na drogach naszego województwa. Ze względu na szereg niebezpieczeństw zagrażających najmłodszym, jak co roku, policjanci działając w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” podejmą działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa. Tegoroczna akcja będzie odbywała się w dniach od 3 do 7 września 2012r.

Głównymi założeniami akcji „Bezpieczna droga do szkoły” są:

  • zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa dzieci poprzez zdyscyplinowanie zachowań kierujących, popełniających wykroczenia (szczególnie w rejonach szkół)
  • zwrócenie uwagi na respektowanie przepisów ruchu drogowego (m.in. prawidłowy postój i parkowanie, nie przekraczanie dozwolonej prędkości itp.) przez rodziców i opiekunów dowożących dzieci do szkół własnym środkiem transportu,
  • spowodowanie poprawnego poruszania się młodych uczestników ruchu ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię
  • zapewnienie bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkół autobusami (tzw. gimbusami) poprzez kontrole stanu technicznego tych pojazdów oraz sprawdzenia trzeźwości kierujących
  • stanowcze reagowanie na nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdów przewożących  dzieci
  • wyeliminowanie braków i usterek w oznakowaniu oraz kontrola technicznych środków zabezpieczających na drogach w pobliżu szkół
  • sprawdzenie jakości pracy tzw. „Strażników szkolnych” pracujących na przejściach dla pieszych w rejonach szkół oraz zgodności ich ubioru z obowiązującymi przepisami.