Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie - organizacje pozarządowe w Zduńskiej Woli

 1. Katolicki Klub Abstynencki "Rodzina", Stowarzyszenie "Rodzina Dzieciom" ul. Łaska 88, tel. 43 824 21 62
 2. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Wzajemnej Pomocy "Rzemieślnik", ul. Żeromskiego 3, tel. 43 823 99 89,
 3. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu "Wola", ul. Mickiewicza 4, tel. 43 8245152,
 4. Stowarzyszenie Klubu "Zwrotnica", ul. Kolejowa 7,
 5. Stowarzyszenie Klubu Trzeźwości "Wspólna Droga", ul. Paprocka 37,
 6. Stowarzyszenie "Pomoc Rodzinie", ul. Getta Żydowskiego 21B,
 7. Polski Czerwony Krzyż, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5,
 8. Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Łaska 54, tel. 43 823 24 20,
 9. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, ul. Wileńska 6, tel. 691473241,
 10. Fundacja Społeczno Charytatywna "Aktywni w Potrzebie", u. Łaska 41, tel. 43 82465 75, 

Organizacje Społeczne świadczą następujące  formy pomocy, współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 21 B, tel. 43 823 53 20, e-mail: mops@zdunskawola.pl

 • praca socjalna,
 • oddziaływanie interwencyjno-wspierające,
 • oddziaływania psychologiczne,
 • pomoc psychologiczna,
 • pomoc prawna,