Dobór na stanowiska policyjne

Nabór na stanowisko policjanta Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 10/2017/Z

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI w ZDUŃSKIEJ WOLI

poszukuje kandydata do służby na stanowisku:

policjanta Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli

Rodzaj stanowiska: policyjne

Liczba wakatów: 1

2 grupa zaszeregowania, mnożnik 1,30 kwoty bazowej

Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27

O stanowisko mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:

 1. W zakresie wymagań niezbędnych:

Stanowisko

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Staż służby w latach

policjant

średnie

podstawowe

-

 • doświadczenie zawodowe: staż służby w prewencji

 • umiejętności: komunikowania się, pracy zespołowej, organizacji pracy własnej, szybkiego uczenia się, szybkiego działania oraz podejmowania decyzji, interpretacji przepisów.

 1. W zakresie wymagań pożądanych:

  1. posiadający wykształcenie średnie,

  2. posiadający kwalifikacje zawodowe podstawowe,

  3. posiadający prawo jazdy kat. „B”, umiejętność obsługi policyjnych systemów informatycznych oraz komputerowych pakietów biurowych i arkuszy kalkulacyjnych.

 2. Niezbędne dokumenty: list intencyjny (dobrowolność zgłoszenia swojego udziału

  w procedurze bez obowiązku zachowania drogi służbowej).

 3. Termin składania dokumentów: 27 czerwiec 2017r.

 4. Miejsce składania dokumentów: - Zespół ds. Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji

  w Zduńskiej Woli (98-220 Zduńska Wola, ul. Spacerowa 27),

  - pocztą elektroniczną na adres: dorota.kazek@zdunska-

  wola.ld.policja.gov.pl

  (skan odręcznie podpisanych dokumentów)

Inne informacje:

 • ogłoszenie kierowane jest do policjantów KPP w Sieradzu, Łasku, Pabianicach, Wieluniu, Poddębicach.

 • nadesłane dokumenty zostaną ocenione przez komisję kwalifikacyjną pod względem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych

 • oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz przesłane/złożone po terminie nie będą brane pod uwagę,

 • z wybranymi funkcjonariuszami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna o czym kandydaci zostaną powiadomieni,

 • list intencyjny musi być podpisany własnoręcznie,

 • nie zwracamy nadesłanych dokumentów,

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu mailowego.