TWÓJ DZIELNICOWY - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

TWÓJ DZIELNICOWY

TWÓJ DZIELNICOWY

Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli służbę pełni 13 dzielnicowych, z czego 2 na terenie Posterunku Policji w Szadku. W szeregach zduńskowolskich dzielnicowych służbę pełnią również dwie kobiety. W celu ułatwienia i usprawnienia kontaktu z lokalną społecznością dzielnicowi pełnią dyżury w Punktach Przyjęć Interesantów, które zlokalizowane są w ich rejonach służbowych.

Charakter wypełnianej misji przez dzielnicowego wskazuje na potrzebę utrzymywania bliskiego kontaktu ze społecznością, w szczególności w obsługiwanym rejonie służbowym, jak również z instytucjami zajmującymi się bezpośrednio i pośrednio bezpieczeństwem oraz porządkiem publicznym. Przybliżamy podstawowe zadania oraz rejony służbowe zduńskowolskich dzielnicowych.

Dzielnicowi to policjanci tzw. „pierwszego kontaktu” łączący Policję ze społeczeństwem. Policja służy społeczeństwu, a skoro służy, to musi wiedzieć, jakie są oczekiwania społeczne. Dlatego dzielnicowy powinien znać okolicę, w której pełni służbę, jak "własną kieszeń". Podobnie problemy lokalnej społeczności nie powinny być dla niego żadną tajemnicą. Dzielnicowy musi znać swoich "podopiecznych", rozmawiać z nimi i pomagać w rozwiązywaniu problemów i zapobiegać wszelkim niebezpieczeństwom. Dzielnicowy musi wiedzieć, gdzie w okolicy są miejsca niebezpieczne i na jakie zagrożenia mogą być narażeni okoliczni mieszkańcy. Co więcej lokalny stróż prawa powinien mieć rozeznanie, kto może ewentualne zagrożenia stwarzać. Poza realizowanymi zadaniami z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń zduńskowolscy dzielnicowi inspirują oraz angażują się w działania profilaktyczne i edukacyjne. Podczas spotkań z mieszkańcami przekazują informacje o zagrożeniach oraz udzielają porad i wskazówek jak należy postępować by ich skutecznie unikać. Działalność profilaktyczna realizowana przez dzielnicowych często kierowana jest dla najmłodszych odbiorców. Dzielnicowi uczą już w przedszkolach prawidłowych i bezpiecznych zachowań na drodze oraz udzielają cennych rad na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.


DZIELNICOWI I ICH REJONY SŁUŻBOWE:

ZDUŃSKA WOLA

REJON NR 1

( w zastępstwie )sierż. sztab. Mariusz FLORCZAK, tel. służbowy 43-824-43-77, 43-824-43-78, telefon komórkowy 789-146-800,

e-mail: dzielnicowy.zdunskawola1@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl


 Punkt Przyjęć Interesantów:
 każda środa w godz 16.00-18.00 Zduńska Wola ul. Łódzka 12, Administracja Osiedla “Zachód” tel. 43 825-63-12

 ul. Bałtycka, Drwęcka, Getta Żydowskiego, Klonowa, Limberga, Łódzka (od ul. Sieradzkiej do ul. Juliusza), Mostowa, Narwiańska, Nerska, Notecka, Odrzańska, Ogrodowa, Orzycka, Pilicka, Poznańska, Północna, Sieradzka, Stawowa, Tymienicka, Warcka, Wileńska,       Wiślana, Wodna,    Zachodnia, Zakopiańska, Żeglińska

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 1

01.07.2018 r. – 31.12.2018 r.

Ograniczenie, a w miarę możliwości wyeliminowanie wykroczeń ( spożywanie alkoholu, zaśmiecanie ) przez osoby przebywające w rejonie ul. Sieradzkiej 65 w Zduńskiej Woli

Podmiot współpracujący: Straż Miejska w Zduńskiej Woli

 

MAPA REJONU DZIELNICOWEGO

 

REJON NR 2

starszy sierżant Paulina Matysiak, tel. służbowy 43-824-43-77 lub 43-824-43-78,  telefon komórkowy 516-438-058,

Punkt Przyjęć Interesantów:
każdy czwartek w godz 16:00-18:00 Zduńska Wola ul. Baczyńskiego 5, Administracja Osiedla “Południe” tel. 43-823-58-22,

e-mail: dzielnicowy.zdunskawola2@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl


ul. Braterska, Boczna, Daleka, Dobra, Dolna, Droga Polna, Główna, Grochowiaka, Jasna, Jedności, Kacza, Kaczeńcowa, Kolbego, Komisji Edukacji Narodowej, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Nałkowskiej, Nadziei, Nowy Świat, Obywatelska, Orzeszkowej, Pawlikowskiej-Jasnożewskiej, Piwna, Pokoju, Polna, Połudnoiwa, Porębska, Poświatowskiej, Powstańców Śląskich, Prosta, Prusa, Przybosia, Przyjaźni, Radosna, Reymonta, Robotnicza, Sejmowa, Serdeczna, Sienkiewicza, Słonimskiego, Sokola, Sosnowa, Społeczna, Śnieżna, Targowa, Tkacka, Topolowa, Wcasowa, Widawska, Wiejska, Wilcza, Wrzosowa Zduńska do Głównej, Zgody, Złota, Złotnickiego.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 2

01.07.2018 r. – 31.12.2018 r.

Wyeliminowanie nieprawidłowego parkowania oraz jazdy z nadmierną prędkością na terenie parkingu przyległego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Złotej 67 w Zduńskiej Woli. Podjęcie działań mających na celu prawidłowe oznakowanie terenu wpływające na poprawę bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszych.

Podmiot współpracujący: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zduńskiej Woli

 

MAPA REJONU DZIELNICOWEGO

 

REJON NR 3

( w zastępstwie ) starszy sierżant Paulina Matysiak, tel. służbowy 43-824-43-77 lub 43-824-43-78,  telefon komórkowy 516-438-058,

e-mail: dzielnicowy.zdunskawola3@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów:
każdy czwartek w godz 16:00-18:00 Zduńska Wola ul. Baczyńskiego 5, Administracja Osiedla “Południe” tel. 43-823-58-22

ul. Baczyńskiego, Bogusławskiego, Chełmońskiego, Gierymskiego, Iwaszkiewicza, Jaracza, Kossaka, Malczewskiego, Modrzejewskiej, Paderewskiego, Solskiego, Staffa, Szymanowskiego, Tuwima, Paprocka do Bocznej, Wieniawskiego, Witkiewicza, Zamenhofa.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 3

01.07.2018 r. – 31.12.2018 r.

Dążenie do wyeliminowanie wykroczeń ( spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku publicznego, zaśmiecanie ) oraz poprawa i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w rejonie bloków przy ul. Chełmońskiego 3, 5
 

Podmiot współpracujący: Straż Miejska w Zduńskiej Woli

 

MAPA REJONU DZIELNICOWEGO

REJON NR 4

sierż.sztab. Mariusz FLORCZAK, tel. służbowy 43-824-43-77, 43-824-43-78, telefon komórkowy 789-146-800

e-mail: dzielnicowy.zdunskawola4@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl

ul. Al. Rajczaka, Dąbrowskiego do Łódzkiej, Fabryczna, Inżynierska, Juliusza, Krucza, Królewska, Łaska do Kilińskiego, Łódzka do Juliusza do Kilińskiego Plac Krakowski, Plac Wolności, Przejazd, Szpitalna, Wąska, Zielona, Żeromskiego, Kilińskiego po stronie marketu “Carrefour”

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 4

01.07.2018 r. – 31.12.2018 r.

Ograniczenie, a w miarę możliwości wyeliminowanie wykroczeń ( spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, ) w rejonie dworca PKS przy ul. Juliusza w Zduńskiej Woli.

Podmiot współpracujący: Straż Miejska w Zduńskiej Woli

 

MAPA REJONU DZIELNICOWEGO

 

REJON NR 5

aspirant sztabowy Jacek MALINOWSKI, tel. służbowy 43-824-43-77 lub 824-43-78, telefon komórkowy 789-146-802,

e-mail: dzielnicowy.zdunskawola5@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl
 
Punkt Przyjęć Interesantów:
każdą środę w godz 16:00-18:00 Zduńska Wola ul. Osmolińska 6, Administracja Osiedla “Osmolin”, tel.43-823-42-11

ul. Czeska, Dojazd, Dybowskiego, Graniczna, Jagiełły, Kilińskiego do Łódzkiej po stronie nowego budynku ZDU, Konopnickiej, Kręta, Laskowa, Łaska od Al. Rajczaka do Sikorskiego, Łąkowa, Miła, Młynarska, Narutowicza, Osmolińska, Piaskowa, Podleśna, Podmiejska, Reja, Spokojna, Srebrna, Szaniawskiego, Szkolna, Torfowa, Ukośna, Westerplatte, Wiklinowa, Wschodnia, Wspólna, Zielona od Kilińskiego do Spacerowej, Żurawia, Klasztorna, Sikorskiego.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 5

01.07.2018 r. – 31.12.2018 r.

 

Wyeliminowanie wykroczeń - nieprawidłowe parkowanie (na chodniku, ścieżce rowerowej, przejściu dla pieszych) - ul. Zielona 46a przy SP Nr 10 oraz ul. Osmolińskiej 35. Podjęcie działań mających na celu wdrożenie środków technicznych w infrastrukturze, uniemożliwiających parkowanie pojazdów na chodniku i ścieżce rowerowej.

Podmiot współpracujący: zarządca drogi

MAPA REJONU DZIELNICOWEGO

 

 

REJON NR 6

 

młodszy aspirant Janusz Sobieraj, tel. służbowy 43-824-43-78, 43-824-43-78 telefon komórkowy 789-146-807,

e-mail: dzielnicowy.zdunskawola6@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl

ul. Agrestowa, Czarnieckiego, Dąbrowskiego od Łódzkiej do Szadkowskiej, Dworcowa, Hetmańska, Jana Kazimierza, Kilińskiego od Łódzkiej do Szadkowskiej, Kmicica, Łódzka od Opiesińskiej do Spacerowej, Malinowa, Opiesińska, Plac Żelazny, Pasaż Kusocińskiego, Podbipięty, Pomorska, Przytorze, Rycerska, Skłodowskiej, Słowackiego, Słowiańska, Skrzetuskiego, Sobieskiego, Spacerowa od Łódzkiej do Szadkowskiej, Szadkowska od Przemysłowej, Torowa, Wolska, Zagłoby, Żółkiewskiego, Żytnia.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 6

01.07.2018 r. – 31.12.2018 r.

Ograniczenie, a w miarę możliwości wyeliminowanie wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami (Wjeżdżanie przez przejście dla pieszych przez kierujących pojazdami na parking przed sklepem przy ul. Szadkowskiej24B w Zduńskiej Woli ). Podjęcie działań mających na celu wdrożenie środków technicznych w infrastrukturze, uniemożliwiających wjazd pojazdów przez przejście dla pieszych.

Podmiot współpracujący: zarządca drogi

MAPA REJONU DZIELNICOWEGO

REJON NR 7

sierż. sztab. Malwina NOWAK, ( w zastępstwie - młodszy aspirant Janusz Sobieraj, tel. służbowy 43-824-43-78, 43-824-43-78 telefon komórkowy 789-146-807 )

e-mail: dzielnicowy.zdunskawola7@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl


Punkt Przyjęć Interesantów:
każdy poniedziałek w godz 16:00-18:00 Zduńska Wola ul. Spacerowa 90, Szkoła Podstawowa nr 2, tel. (43) 823-34-63;

ul. Astrowa, Azaliowa, Cementowa, Ceramiczna, Chopina, Długa, Dziewiarska, Gołębia, Henrykowska, Jabłeczna, Jaśminowa, Kanałowa, Konwaliowa, Kryształowa, Kwiatowa, Lawendowa, Liliowa, Lipowa, Łaska od Spacerowej do wiaduktu PKP, Łódzka od Spacerowej do Łaskiej, Moniuszki, Murarska, Orla, Brzozowa, Strzelecka, Szpakowa, Piekarska, Przemysłowa, Różana, Słoneczna, Struga, Spacerowa od Łaskiej do Szadkowskiej, Szadkowska od Przemysłowej do torów kolejowych, Urocza, Wierzbowa, Wiśniowa, Wschodnia, Wolna, Zakątna, Zielonogórska.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 7

01.07.2018 r. – 31.12.2018 r.

Ograniczenie, a w miarę możliwości wyeliminowanie wykroczeń ( spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku publicznego, zaśmiecanie) w porze wieczorowo nocnej przez osoby gromadzącą się pomiędzy blokami ul. Spacerowej 93,95,97 w Zduńskiej Woli

Podmiot współpracujący: Straż Miejska w Zduńskiej Woli

MAPA REJONU DZIELNICOWEGO

REJON NR 8

aspirant  Paweł KLUSKA, tel. 43-824-43-77, 43-824-43-78, telefon komórkowy 789-146-816, 

e-mail: dzielnicowy.zdunskawola8@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów:
każdy wtorek w godz 16:00-18:00 Zduńska Wola ul. 1-go Maja 5, Dom Kultury “Kolejarz”, tel. 43-823-23-85

ulice 1-go Maja, Bema, Borowa, Bukowa, Cedrowa, Cisowa, Cyprysowa, Czeremchy, Dębowa, Fredry, Gałczyńskiego, Głogowa, Grunwaldzka, Iglasta, Jagodowa, Jałowcowa, Jaworowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kałużewskiego, Karsznicka, Kasztanowa, Kłosowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Kołłątaja, Kombatantów, Kopernika, Kosodrzewiny, Krańcowa, Leszczynowa, Leśmiana, Leśna, Łanowa, Magnoliowa, Maratońska, Marzenińska, Modrzewiowa, Narciarska, Niemcewicza, Norwida, Nowomiejska, Okrzei, Olimpijska, Orzechowa, Partyzantów, Piłkarska, Piniowa, Plac Zwycięstwa, Platanowa, Pola Wincentego, Poprzeczna, Poziomkowa, Rolna, Sadowa, Saneczkowa Siewna, Skargi, Sportowa, Spółdzielcza, Staszica, Stwosza, Sucharskiego, Sylii, Świerkowa, Tenisowa, Traugutta, Turystyczna, Wiązowa, Wiosenna, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Zbożowa.

 

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 8

01.07.2018 r. – 31.12.2018 r.

 

Ograniczenie, a w miarę możliwości wyeliminowanie wykroczeń popełnianych przez kierujących ( nieprawidłowe parkowanie pojazdów) w obrębie SP nr 13 Zduńskiej Woli ul. 1 Maja 27.

Podmiot współpracujący: Straż Miejska w Zduńskiej Woli

 

MAPA REJONU DZIELNICOWEGO

REJON NR 9

GMINA ZDUŃSKA WOLA

sierżant sztabowy Leszek Szymczak, tel. 43 824-43-76, telefon komórkowy 789-146-830;

e-mail: dzielnicowy.zdunskawola9@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl
 
Miejscowości:
Beniaminów, Biały Ług, Dionizów, Henryków, Gajewniki, Janiszewice, Karolew, Kłady, Korczew, Krobanów, Krobanówek, Maciejów, Michałów, Mostki, Ochraniew, Opiesin, Ostrówek, Suchoczasy, Wojsławice, Wólka Wojsławska, Wymysłów, wieś Karsznice z ulicami Cegielnianą, Reymonta, Kosynierów, Parkowa.

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 9

01.07.2018 r. – 31.12.2018 r.

Ograniczenie, a w miarę możliwości wyeliminowanie wykroczeń ( spożywanie alkoholu, zaśmiecanie) w rejonie placu zabaw przy OSP w Gajewnikach.

MAPA REJONU DZIELNICOWEGO

REJON NR 10

GMINA ZDUŃSKA WOLA

starszy aspirant Łukasz KAPITUŁA, tel.  43 824-43-76, telefon komórkowy 789-146-792;

e-mail: dzielnicowy.zdunskawola10@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl

Miejscowości: Annopole, Andrzejów, Czechy, Izabelów, Kolonia Annopole, Laskowiec, Ogrodzisko, Piaski, Polków, Poręby, Pratków, Rembieskie Nowe, Rembieskie Stare, Tymienice, Wiktorów, Zamłyni e, Zborowskie

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 10

01.07.2018 r. – 31.12.2018 r.

 

Ograniczenie, a w miarę możliwości wyeliminowanie wykroczeń ( spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, dewastacje mienia ) w rejonie Szkoły Podstawowej w Annopolu Starym.

 

MAPA REJONU DZIELNICOWEGO

 

 

 

REJON NR 11

GMINA ZAPOLICE

aspirant Arkadiusz NYZIAK, tel. 43 824-43-76, telefon komórkowy 789-146-836;

e-mail: dzielnicowy.zdunskawola11@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl


Punkt przyjęć interesantów: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach, w każdą środę w godzinach 15:30-17:30

Miejscowości:

Beleń, Branica, Holendry, Jelno, Jeziorko, Kalinowa, Kolonia Branica, Marcelów, Marzynek, Młodawin Dolny, Młodawin Górny, Paprotnia, Pstrokonie, Ptaszkowice, Rembieszów, Rojków, Strońsko, Swędzieniejewice, Świerzyny, Woźniki, Wygiełzów, Zapolice.

 

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 11

01.07.2018 r. – 31.12.2018 r.

 

Ograniczenie, a w miarę możliwości wyeliminowanie popełnianych wykroczeń ( spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku publicznego, niestosowanie się do zakazu wjazdu ) przez osoby gromadzące się na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki w m. Strońsko za nr 9 gm. Zapolice.

 

MAPA REJONU DZIELNICOWEGO

 

 

SZADEK - MIASTO

aspirant Andrzej KLIMASZEWSKI,  tel. służbowy 43 821-50-07, telefon komórkowy 789-146-841;

e-mail: dzielnicowy.szadek12@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl

 

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 12

01.07.2018 r. – 31.12.2018 r.

Podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacja w tzw. „ruinach” przy ul. Widawskiej w Szadku.

 

 

 

MAPA REJONU DZIELNICOWEGO

 

SZADEK - GMINA

aspirant sztabowy Krzysztof Kraszewski, tel. służbowy 43-821-50-07, telefon komórkowy 789-146-844;

e-mail: dzielnicowy.szadek13@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl

 

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 13

01.07.2018 r. – 31.12.2018 r.

 

 

Ograniczenie, a w miarę możliwości wyeliminowanie wykroczeń ( spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku, zagrożenia w ruchu powodowane przez pieszych ) w rejonie sklepów i przystanku autobusowego w miejscowości Prusinowice.

 

MAPA REJONU DZIELNICOWEGO