Bezpieczeństwo uczniów - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo uczniów

Zduńskowolscy policjanci kontynuują w szkołach realizację spotkań profilaktycznych. Podpowiadają uczniom, jak skutecznie unikać zagrożeń i niebezpieczeństw, a także informują o konsekwencjach prawnych, z którymi muszą się liczyć nieletni w przypadku popełnienia czynu karalnego lub zachowań świadczących o przejawach demoralizacji.

Podczas zajęć w Szkole Podstawowej Nr 10 w Zduńskiej Woli dzielnicowy st.asp. Jacek Malinowski  przypomniał o zagrożeniach związanych z cyberprzemocą, polegającą na prześladowaniu, zastraszaniu, nękaniu czy wyśmiewaniu innych za pomocą m.in. portali społecznościowych. Najmłodszym przedstawił zasady obowiązujące przy zawieraniu znajomości  na portalach społecznościowych, a także omówił niebezpieczeństwa związane z udostępnianiem jakichkolwiek informacji - zarówno danych osobowych jak i informacji dotyczących ich samych oraz ich rodzin i znajomych. Poruszył również  temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz agresji rówieśniczej wśród młodzieży.

Funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach. Mundurowi, wspólnie z lekarzem Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Piotrem Koniecznym, uświadamiali jak zgubne może być zażywanie alkoholu, dopalaczy i innych środków odurzających.  Podczas zajęć lekarz informował uczniów o zagrożeniach dla zdrowia i życia powodowanych przez alkohol, narkotyki oraz środki zastępcze nazywane potocznie ,, dopalaczami”. Policjanci natomiast omówili konsekwencje prawne, które mogą dotknąć osoby nieletnie w wyniku popełnienia czynu karalnego i zachowań świadczących o ich demoralizacji.