Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Promocja zawodu policjanta wśród awansowanych kadetów z ZSR CKU w Wojsławicach

13 marca w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach odbyła się uroczystość wręczenia awansów kadetom klas o profilu policyjnym.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli uczestniczyli w uroczystości wręczenia awansów kadetom klas o profilu policyjnym. Byli wśród nich super kadeci, kadeci I,II oraz III rangi. Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania młodzieży z zawodem policjanta oraz zasadami naboru do Policji. Uczniowie z zainteresowaniem pytali, jakie wymogi musi spełniać kandydat ubiegający się o policyjny mundur oraz z jakich etapów składa się rekrutacja.

Zainteresowanym przypominamy:

Procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.