Dzielnicowy Bliżej Nas

Dzielnicowi na spotkaniach profilaktycznych w szkołach

14 lutego zduńskowolscy dzielnicowi przeprowadzili spotkania edukacyjno–profilaktyczne w szkołach. Tematem przewodnim zajęć było szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz zasady odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Tym razem dzielnicowi spotkali się z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Zduńskiej Woli oraz Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Zduńskiej Woli. Tematem pogadanek była odpowiedzialność prawna młodych ludzi za popełnione czyny karalne oraz uświadomienie konsekwencji wszelkich zachowań niezgodnych z prawem. Policjanci przypomnieli też o zagrożeniach związanych z cyberprzemocą, polegającą na prześladowaniu, zastraszaniu, nękaniu czy wyśmiewaniu innych za pomocą m.in. portali społecznościowych. Wyjaśniono, co to jest czyn karalny, a także pojęcie „nieletniego” oraz omówiono zjawisko demoralizacji i jakie są jej przejawy. Prowadzący spotkania przedstawili także środki wychowawcze i poprawcze, jakie może zastosować sąd wobec nieletnich sprawców czynów karalnych, czy osób przejawiających cechy demoralizacji.