Dzielnicowy Bliżej Nas

Z dyrektorami i pedagogami o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży

28 kwietnia dzielnicowi z Posterunku Policji w Szadku spotkali się z dyrektorami oraz pedagogami placówek oświatowych. Tematem przewodnim było szeroko rozumiane bezpieczeństwo uczniów.

W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Kierownika Posterunku Policji w Szadku asp.sztab. Jacka Kozłowskiego udział wzięli dyrektorzy oraz pedagodzy z gminych  placówek oświatowych.  Prowadzący spotkanie funkcjonariusze akcentowali na istotną rolę współpracy szkół i policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie placówek szkolnych.  W dalszej policjanci  omówili procedury postępowania nauczycieli w sytuacji ujawnienia narkotyków lub alkoholu na terenie szkoły. Przypomnieli również, co należy robić, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji, bądź też jest sprawcą czynu karalnego. Dzielnicowy asp.sztab. Krzysztof Kraszewski zaprezentował obecnym walizkę edukacyjną zawierającej imitację środków odurzających. Policjant przybliżyli wygląd i rodzaje narkotyków, w tym "dopalaczy", informując jednocześnie o ich niebezpiecznym działaniu. Podkreślał, jak bardzo ważny jest kontakt z uczniem oraz obserwowanie, czy w jego otoczeniu nie znajdują się przedmioty, które mogą służyć do przechowywania i zażywania narkotyków.

W trakcie spotkania omówiono również ideę oraz możliwości Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa. Policjanci argumentowali, że dzięki "mapie" każdy może mieć realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa.