Dzielnicowy Bliżej Nas

Współpraca zduńskowolskich dzielnicowych z Moblinym Centrum Informacji Zawodowej

13 czerwca 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zduńskiej Woli odbyła się zorganizowana przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej konferencja pn. "OHP szansą dla młodzieży - wsparcie i aktywizacja". Spotkanie z udziałem zduńskowolskich dzielnicowych stało się okazją do wymiany informacji i doświadczeń w zakresie pomocy młodym ludziom zagrożonym wykluczeniem oraz bezrobociem.

W spotkaniu, poza zduńskowolskimi dzielnicowymi, udział wzięli również pedagodzy szkolni z terenu powiatu zduńskowolskiego, przedstawiciele pracodawców oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli Witold Woźniakowski. Prowadząca konferencję, doradca zawodowy Katarzyna Hofman, przybliżyła zebranym działalność Ochotniczych Hufców Pracy oraz rolę Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej i Młodzieżowego Centrum Kariery we współczesnym doradztwie zawodowym.  W trakcie panelu dyskusyjnego szeroko została omówiona współpraca ze zduńskowolską policją w zakresie pomocy młodym ludziom zagrożonym wykluczeniem i bezrobociem.