Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne działania – " Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

7 marca zduńskowolscy policjanci przeprowadzili akcję pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Wzmożone działania pod tym hasłem ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym oraz rowerzystom. Ważnym elementem akcji było też propagowanie używania odblasków.

Piesi, którzy są najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego, niejednokrotnie stają się ofiarami tragicznych wypadków.

Do głównych przyczyn wypadków wciąż można zaliczyć:

  • nieostrożne wejście na jezdnię,
  • przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym,
  • wejście na jezdnię zza pojazdu.

Podczas działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa "niechronionych" uczestników ruchu drogowego funkcjonariusze "drogówki" ujawnili 17 wykroczeń popełnionych przez pieszych i rowerzystów, na których nałożyli 9 mandatów oraz zastosowali 8 pouczeń, przede wszystkim za przechodzenie w miejscach niedozwolonych.

Policjanci po raz kolejny zachęcali pieszych oraz cyklistów do noszenia kamizelek i elementów odblaskowych, zwłaszcza gdy zapada zmierzch. Trudne warunki atmosferyczne, ograniczona widoczność, mgła, opady deszczu, czy śniegu, to także potencjalne zagrożenie dla niechronionych uczestników ruchu drogowego. Stosowanie odblasków bez wątpienia zwiększa ich bezpieczeństwo. Poprawienie ich widoczności pozwala na bezpieczne wykonanie manewrów, takich jak wyprzedzanie, omijanie i wymijanie przez inny pojazd. Przypominamy: od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat. Co prawda przepisy ruchu drogowego nie nakładają obowiązku używania kamizelek i elementów odblaskowych w obszarze zabudowanym, jednakże w dużym stopniu poprawiają one widoczność. Dają kierowcom cenny czas na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej zdrowie i życie.