Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Dyżury dzielnicowych w Punkcie Informacji Obywatelskiej

W każdą środę w godz. 8:00 - 10:00 zduńskowolscy dzielnicowi pełnią dyżury w Punkcie Informacji Obywatelskiej mieszczącym się Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ.

Dzielnicowi wspólnie z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Zduńskiej Woli udzielają porad dla osób dotkniętych zjawiskiem  przemocy w rodzinie, a w szczególności wskazują jakie kroki należy podjąć, aby przerwać taką sytuację. Informują również w jakie miejsca i do kogo można się zwrócić, aby uzyskać pomoc (grupy wsparcia, pomoc psychologiczna).

Podczas pełnionych dyżurów mieszkańcy miasta mogą zasięgnąć również innych porad i informacji, w tym także o idei, funkcjonowaniu oraz możliwościach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.