Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

„(NI)E-BEZPIECZEŃSTWO W WIRTUALNYM ŚWIECIE”

6 czerwca 2017 roku w sali widowiskowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Zduńskiej Woli odbyła się Konferencja - Debata pod nazwą „(NI)E-BEZPIECZEŃSTWO W WIRTUALNYM ŚWIECIE”.

Konferencja - Debata została zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli, Starostę Zduńskowolskiego oraz Wójta Gminy Zduńska Wola, a jej tematem przewodnim były zagrożenia występujące w Internecie oraz jego wpływ na funkcjonowanie człowieka. Przedsięwzięcie to odbyło się przy wsparciu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zduńskiej Woli, Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Szadku, Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie, Powiatowego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. Konferencję patronatem honorowym objął Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński.

W spotkaniu, poza reprezentantami komend policji województwa łódzkiego, uczestniczyli dyrektorzy szkół, przedstawiciele jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie pomocy rodzinie, wychowania dzieci i młodzieży oraz pomocy społecznej z terenu powiatu zduńskowolskiego.

Konferencję – debatę uroczyście otworzył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariusz Walichnowski oraz Starosta Zduńskowolski Wojciech Rychlik. Obaj podkreślali, że internet poza swoimi dobrodziejstwami, niesie również wiele zagrożeń, na które szczególnie narażeni są młodzi ludzi.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Sylwia Karolak – Marcinkowska Specjalista Departamentu Cyfryzacji Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, która zapoznała uczestników z działaniami podejmowanymi przez Urząd Marszałkowski na rzecz promocji bezpieczeństwa. Następnie, mł.asp. Michał Brykowski z Wydziału do Walki z Cyberprzestepczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, podpowiadał jak skutecznie chronić swoje dane oraz czego nie udostępniać w internecie, aby nie paść ofiarą przestępstwa. Natomiast Anna Jaros z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Zduńskiej Woli omówiła szeroko wpływ internetu na funkcjonowanie człowieka.

Wystąpienia prelegentów wzbogacił spektakl teatralny pod tytułem „Zaplątani w sieci” w wykonaniu grupy PaT-owskiej z Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Szadku. Uczniowie, w przedstawieniu zainspirowanym przez prowadzącą konferencję sierż. Kamilę Lubiszewską z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, a starannie przygotowanym pod kierownictwem pedagoga szkolnego Aliny Stasiak, wymownie zaprezentowali historie młodych ludzi, którzy z rożnych powodów doświadczyli niebezpieczeństw przy nierozważnym korzystaniu z sieci internetowej. Młodzi aktorzy otrzymali za swój występ gromkie brawa oraz gratulacje od Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariusza Walichnowskiego i organizatorów konferencji.

Po przerwie, prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski ze Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie, w swoim wykładzie, omówił bezpieczne korzystanie przez dzieci, młodzież i dorosłych ze smartphonów. Jako następny głos zabrał przedstawiciel uczelni z Bełchatowa kom. Sławomir Szymański, który przybliżył uczestnikom konferencji zagadnienia związane z przestępstwami komputerowymi.

Na zakończenie wystąpień asp.sztab. Robert Latus z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli zaprezentował zebranym informacje na temat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie zduńskowolskim, a także założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, jako narzędzi kształtujących poczucie bezpieczeństwa

W ostatniej części spotkania zostały ogłoszone wyniki zorganizowanego przez Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli, Starostę Zduńskowolskiego oraz Wójta Gminy Zduńska Wola konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III z powiatu zduńskowolskiego pn. „Niebezpieczeństwa czyhające w sieci na dzieci”.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Maria Kowalczyk z Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach

II miejsce Justyna Bednarska ze Szkoły Podstawowej w Annopolu Starym

III miejsce Lena Półgrabia ze Szkoły Podstawowej w Izabelowie

Dzieci odebrały dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów oraz Grupę Motocyklową Moto-Pasja. Przedstawiciel motocyklistów odebrał również podziękowania od Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli mł.insp. Małgorzaty Mączyńskiej, za zaangażowanie w realizację wielu działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu zduńskowolskiego.

Wójt Gminy Zduńska Wola w imieniu organizatorów podsumował konferencję zaznaczając, jak ważna jest współpraca pomiędzy różnymi podmiotami, policją, samorządami i przedstawicielami szkół oraz instytucji pomocowych.

Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli mł.insp. Małgorzata Mączyńska, zamykając konferencję, podziękowała wszystkim gościom za uczestnictwo oraz prelegentom za ciekawe i interesujące wykłady. Jednocześnie podkreśliła, iż jednym ze sposobów zwalczania cyberprzestępstw jest profilaktyka oraz poznanie informacji na temat bezpiecznego korzystania z internetu, zarówno przez dorosłych jak i dzieci. Celem zorganizowanej konferencji było przybliżenie problemu cyberprzestępczości, zwiększenie świadomości i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu zduńskowolskiego, jako użytkowników internetu.