Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Działania ponadpowiatowe na rzecz bezpieczeństwa

Zduńskowolscy policjanci wspomagani przez funkcjonariuszy z innych komend oraz instytucji pozapolicyjnych prowadzili ponadpowiatowe działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu zduńskowolskiego.

25 sierpnia 2017 roku policjanci ze Zduńskiej Woli wspólnie z funkcjonariuszami z Łasku, Sieradza, Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz funkcjonariuszy Inspekcji Transportu drogowego prowadzili ponadpowiatowe działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu zduńskowolskiego. Celem podjętych działań było ograniczenie ilości zdarzeń drogowych z udziałem kierowców nieprzestrzegających przepisów ruchu drogowego w zakresie dopuszczalnej prędkości jazdy. Policjanci zwracali również szczególną uwagę na obowiązek korzystania przez kierujących oraz pasażerów z pasów bezpieczeństwa, a także na wykroczenia popełniane przez "niechronionych" uczestników ruchu drogowego, tj. pieszych i rowerzystów.

Policjanci podczas ponadpowiatowej akcji  ujawnili 73 wykroczenia, za które nałożyli 47 mandatów karnych, z czego 31 dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości. Mundurowi kontrolowali także stan trzeźwości kierujących w celu ujawniania i eliminowania tych osób, które decydują się prowadzenie pojazdu będąc pod wpływem alkoholu. Policjanci  wyposażeni w odpowiednie urządzenia  przebadali 72 kierujących ujawniając przy tym jedną osobę poruszającą się samochodem w stanie po użyciu alkoholu.

Policjanci apelują o rozwagę i rozsądek na drodze!  Nadmierna lub niedostosowana do warunków drogowych prędkość to ciągle jedna z najczęstszych przyczyn wypadków, niejednokrotnie tragicznych w skutkach.